Person som knappar på laptop-tangentbord

Förmedlarportal

Försäkringsbolag/Plattformar

Rutiner för Folksam

Nyteckning
Folksams Fondbytesblankett med någon av IKC Fonders fonder skickas till Folksam.
| Fondbytesblankett |
Befintlig försäkring
Fyll i Folksams Fondbytesblankett med önskad fondfördelning och skicka till Folksam.
| Fondbytesblankett |

IKC 0-100 Fondnummer: 2086

Att tänka på
Du måste vara förvaltningskodad på försäkringen för att få ersättning för den. Finns ingen som är förvaltningskodad går ersättningen till den som är kodad på försäkringen.
Ditt/ert Folksambestånd ska rapporteras månadsvis (senast den 5:e varje kalendermånad) till formedlarsupport@coeli.se. Använd Folksambestånd Blankett och se Självrapportering Folksambestånd för mer information.

| Rapportering av Folksambestånd Blankett |
| Självrapportering Folksambestånd IKC Fonder |

Valbara fonder och förvaltnings avgifter
IKC 0 - 100 1,70%
Avgiften debiteras via förvaltningsavgift. Rabatter från underliggande placeringar återinvesteras i fonden.

 

Rapportering av Fondbytesblankett

Självrapportering Folksam

Fondbytesblankett

Rutiner för Futur Pension

Nyteckning
Ansökan med någon av IKC Fonders fonder skickas till Futur Pension

Fyll i ändring av fondfördelning med önskad fondfördelning och skicka handlingen till Futur Pension.
| Ändring av fondfördelning blankett |

IKC Global Flexibel
IKC Sverige Flexibel
IKC Fastighetsfond
IKC Strategifond
IKC Avkastningsfond A
IKC Global flexibel samt IKC Sverige flexibel är även valbara för AVTALSPENSION ; saf-lo, kap-ko, PA16

Att tänka på
Du måste vara förvaltningskodad på försäkringen för att få ersättning för den. Finns det ingen som är förvaltningskodad går ersättningen till den som är kodad på försäkringen.

Valbara fonder och avgifter
IKC Global Flexibel 1,50% + Performance fee 20% över jämförelseindex
IKC Sverige Flexibel 1,20% + Performance fee 20% över jämförelseindex
IKC Fastighetsfond 1,00%
IKC Strategifond 0,90%
IKC Avkastningsfond A 0,60%

Avgiften debiteras via förvaltningsavgift. Rabatter från underliggande placeringar återinvesteras i fonden.

Ändring av fondfördelning Futur Pension

Rutiner för Länsförsäkringar

Nyteckning
Ansökan med någon av IKC Fonders fonder skickas till Länsförsäkringar.

Befintlig försäkring
Fyll i Länsförsäkringars Fondbytesblankett med önskad fondfördelning och skicka handlingen till Länsförsäkringar.
| Fondbytesblankett Länsförsäkringar |

IKC Avkastningsfond: Ange fondnamn
IKC Strategifond: Ange fondnamn
IKC Global Flexibel: Ange fondnamn
IKC Sverige Flexibel: Ange fondnamn

Att tänka på
Du måste vara förvaltningskodad på försäkringen för att få ersättning för den. Finns ingen som är förvaltningskodad går ersättningen till den som är kodad på försäkringen.

Valbara fonder och förvaltningsavgifter

IKC Avkastningsfond: 0,60%
IKC Strategifond: 0,90%
IKC Global Flexibel: 1,50% + Performance fee 20% över jämförelseindex
IKC Sverige Flexibel: 1,20% + Performance fee 20% över jämförelseindex

Avgiften debiteras via förvaltningsavgift. Rabatter från underliggande placeringar återinvesteras i fonden.

Fondbytesblankett Länsförsäkringar

 

Rutiner för SEB

Anslutning
För att ansluta sig till IKC Fonders fondutbud behövs det två blanketter:
Utökat fondutbud - skickas till SEB.
| Utökat fondutbud SEB |
Fondbytesblankett - skickas till SEB
| Fondbytesblankett SEB |

IKC Global Flexibel Fondnummer: D3G
IKC Sverige Flexibel Fondnummer: A6W
IKC Strategifond Fondnummer: DD9
IKC Fund - Lux 0-100 Fondnummer: 496

Att tänka på
Du måste skicka in blanketten för utökat fondutbud för att få provision på kunden.

Valbara fonder och förvaltningsavgift

IKC Global Flexibel: 1,50% + Performance fee 20% över jämförelseindex

IKC Sverige Flexibel: 1,20% + Performance fee 20% över jämförelseindex

IKC Strategifond: 0,90%

IKC Fund Lux 0-100: 1,95%


Fonderna är registrerade i Luxemburg, fullständig information finns HÄR

Utökat fondutbud SEB (blankett behöver laddas ner för att öppnas)

Fondbytesblankett SEB

Rutiner för SPP

Nyteckning
Ansökan med någon av IKC Fonders fonder skickas till SPP.

Befintlig försäkring
Fyll i SPPs Fondbytesblankett med önskad fondfördelning och skicka handlingen till SPP.
| Fondbytesblankett SPP |

IKC Strategifond Fondnummer: Ange fondnamn
IKC 0-100 Fondnummer: Ange fondnamn
IKC Sverige Flexibel Fondnummer: Ange fondnamn

Att tänka på
Du måste vara förvaltningskodad på försäkringen för att få ersättning för den. Finns ingen som är förvaltningskodad går ersättningen till den som är kodad på försäkringen.

Valbara fonder och förvaltningsavgifter
IKC 0-100: 1,70%
IKC Strategifond: 0,90%
IKC Sverige Flexibel: 1,20% + Performance fee 20% över jämförelseindex

Avgiften debiteras via förvaltningsavgift. Rabatter från underliggande placeringar återinvesteras i fonden.

Fondbytesblankett SPP

Alla plattformar med valbara IKC fonder

Sammanställning av de plattformar där IKC Fonder finns tillgängliga
| Plattformar |

Valbara Plattformar

Ladda ner dokument

Hitta hit

Kungsgatan 6
211 49 Malmö

info@ikc.se