Utsikt över Malmö

Välkommen till IKC Capital

Vår egen väg. För din skull.

IKC Capital grundades 1999 och är ett fristående värdepappersbolag som bedriver aktiv förvaltning inom ett flertal områden där våra förvaltare har en mycket god kunskap.

IKC identifierar starka affärsmodeller där vi anser det finns goda möjligheter till tillväxt framöver.

IKC Capital AB värdepappersbolag. Bolaget är anslutet till både SwedSec och till InsureSec. Båda dessa organisationer arbetar för höga kunskaper och hög regelefterlevnad genom utfärdande av licenser och disciplinära åtgärder vid regelöverträdelser.

För att driva värdepappersrörelse krävs det tillstånd enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Det är Finansinspektionen som utfärdar tillstånden och IKC Capital AB står därför under Finansinspektionens tillsyn. Du hittar all information gällande IKC Capital ABs tillstånd under rubriken tillsyn och tillstånd.

IKC Capital AB är även medlem i SFM, Svenska Försäkringsförmedlares Förening. Via SFM har vi en ansvarsförsäkring.

Bro och vatten

Tidslinje IKC

Historien om IKC började redan 1998 när grundaren Inge Knutsson såg en brist i den svenska fondmarknaden som då dominerades av storbanker.

Nummer 98
1998

Fondbytesprogrammet

Sedan 1998 bedrev Inge mycket framgångsrikt diskretionär förvaltning inom den egna fondplaceringstjänsten Fondbytesprogrammet.

2005

Fondplaceringstjänsten tillståndspliktig

Efter det att fondplaceringstjänsten blev tillståndspliktig 2005 verkar Inge framgångsrikt som rådgivande förvaltare till Cicero Fonder AB avseende Fondbytesprogrammets fondportföljer och fonden Cicero World Wide, en fond-i-fond som graderats med fem stjärnor av analysföretaget Morningstars oberoende granskning (uppdraget rörande Cicero World Wide upphörde november 2009).

Nummer 5
Nummer 9
2009

IKCs första fond

IKC Fonder AB startar sin första fond i december 2009.

2019

13 fonder

Under åren 2003-2019 utökar IKC Fonder sitt utbud till 13 fonder.

Nummer 19
2020
2020

IKC Capital

IKC Fonder AB överlåter 9 fonder till Coeli Asset Management AB den 1 oktober. Fondernas karaktär, placeringsinriktning och risknivåer förändras inte och hanteras av samma förvaltare på IKC som innan överlåtelsen.

Förvaltarna och personal inom affärsutveckling/försäljning flyttar även från IKC Fonder AB
till IKC Capital AB.

Medarbetare

Lars Bredenberg IKC Medarbetare

Lars Bredenberg

Förvaltare

Niklas Hultqvist IKC Medarbetare

Niklas Hultqvist

Förvaltare

Tore Landin

Försäljning/Marknad

Hitta hit

Kungsgatan 6
211 49 Malmö

info@ikc.se