Hållbarhet

Hållbarhet

IKC är en aktiv kapitalförvaltare. Vi skapar värden genom kunskap, innovation och tillväxt. Vi strävar efter att göra skillnad för människor, kapital och samhälle genom att agera för våra kunders bästa, vara modiga och ödmjuka, och bry oss om varandra, vårt samhälle och vår värld.

För IKC handlar hållbarhet om uthållighet, ansvar, förtroende och goda affärer. Vi lägger stor vikt vid noggrann analys och fakta för att identifiera möjligheter, hantera risker och förstå konsekvenser utifrån ett helhetsperspektiv. Vi arbetar för att ständigt utveckla, bygga och förbättra och dela med oss av det som bidrar till mer värde. Vi vill vidga våra perspektiv så att vi lägger vårt fokus där vi kan göra störst nytta.

Bro och vatten

Hållbarhet i våra fonder

Alla våra fonder är aktivt förvaltade och alla våra förvaltare arbetar med hållbarhetsfrågor i sina investeringsstrategier och portföljer. Men fokus, teman, kriterier och tillämpning skiljer sig åt beroende på investeringsfilosofi, tillgångsslag och geografisk marknad.

Gemensamt för alla våra investeringsteam och fonder är att vi:

1) integrerar hållbarhetsfrågor med finansiella nyckeltal i våra analys- och investeringsprocesser;

2) engagerar oss i våra portföljinnehav genom dialog, påverkansarbete och röstning;

3) väljer att inte investera i vapen som är förbjudna enligt internationella konventioner, exempelvis klustervapen och personminor; samt

4) rapporterar och redovisar vårt arbete på vår hemsida och i våra rapporter.

Läs mer i vår policy för hållbara investeringar.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

I enlighet med EU:s nya regelverk är vi skyldiga att redovisa hur våra fonder arbetar med hållbarhet utifrån EU:s fastställda definitioner för exempelvis hållbar investering, hållbarhetsrisk, hållbarhetsfaktorer, beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (så kallade Principle Adverse Impacts / PAI).

Läs mer om respektive fonds arbete med hållbarhet under Våra fonder.

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, bilaga 1.

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/wp-content/plugins/gen-cookie-notice/inc/class-gen-cookie-notice-functions.php on line 97