Stad i ljus och en sjö

Välkommen till IKC Capital

Vi hittar möjligheter idag, som andra inte ser förrän i morgon

Fonderna
Bolag Fond 1 dag 1 månad I år 1 år 3 år 5 år Sedan start NAV-kurs NAV-datum
IKC IKC Sverige Flexibel - - - - - - - - -
IKC IKC Avkastningsfond A - - - - - - - - -
IKC IKC Fastighetsfond A - - - - - - - - -
IKC IKC Global Flexibel - - - - - - - - -
IKC IKC 0-100 - - - - - - - - -
IKC IKC Fastighetsfond B - - - - - - - - -
IKC IKC Strategifond - - - - - - - - -
IKC IKC Avkastningsfond B - - - - - - - - -
IKC IKC Global Infrastructure B - - - - - - - - -
IKC IKC Global Infrastructure A - - - - - - - - -

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att  du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.

Nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till svagare börsutveckling. Hög aktivitet och stor efterfrågan på svenska företagsobligationer. Flera portföljbolag har lämnat sina kvartalsrapporter för...
Nyheter
02 maj 2024

IKC Avkastningsfond får utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards

När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2024 års upplaga finns IKC Avkastningsfond åter igen med på listan av vinnare. Det är sjunde året i rad som den aktivt förvaltade räntefonden tilldelas priser av en ledande fondutvärderar...
Marknadsbrev
Nyheter
12 april 2024

IKC Månadsrapporter Mars

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Bred börsuppgång - övervikt aktier (Global Flexibel, Sverige Flexibel) Volatilt kring Intrum, överlag stark kreditmarknad (Avkastningsfond) Förhoppningar om räntesänkningar bidrog till...
Marknadsbrev
Nyheter
14 mars 2024

IKC Marknadsbrev Februari

Denna information är avsedd som marknadsföring Förvaltarkommentar Aktiemarknaderna steg i inledningen av februari i samband med ökad investeraroptimism kring amerikansk tillväxt och bättre än förväntade kvartalsrapporter från flera av de större teknol...
Månadsrapporter
Nyheter
14 mars 2024

Månadsrapport IKC Strategifond 02/24

Denna information är avsedd som marknadsföring Förvaltarkommentar Februari 2024 Tillväxttakten, framför allt i den amerikanska ekonomin, fortsätter att vara överraskande stark mot bakgrund av penningpolitiska åtstramningar. Inflationstakten i USA sju...
Månadsrapporter
Nyheter
14 mars 2024

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 02/24

Denna information är avsedd som marknadsföring Förvaltarkommentar Februari 2024 Tillväxttakten, framför allt i den amerikanska ekonomin, fortsätter att vara överraskande stark mot bakgrund av penningpolitiska åtstramningar. Inflationstakten i USA sju...
Marknadsbrev
Nyheter
19 februari 2024

IKC Marknadsbrev Januari

Aktiemarknaderna föll i inledningen av året i kölvattnet av nedtonade förväntningar på snabba räntesänkningar tillsammans med vinsthemtagningar efter rallyt i december. Kort därefter steg emellertid aktiemarknaderna på förnyad optimism kring kommande rä...
Månadsrapporter
Nyheter
14 februari 2024

Månadsrapport IKC Strategifond 01/24

Denna information är avsedd som marknadsföring Förvaltarkommentar Januari 2024 Det är en starkare utveckling än väntat med god tillväxt för den amerikanska ekonomin och prognoser globalt har justerats upp en del. Inflationstakten fortsätter ändå att...
Månadsrapporter
Nyheter
14 februari 2024

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 01/24

Denna information är avsedd som marknadsföring Förvaltarkommentar Januari 2024 Det är en starkare utveckling än väntat med god tillväxt för den amerikanska ekonomin och prognoser globalt har justerats upp en del. Inflationstakten fortsätter ändå att...
Marknadsbrev
Nyheter
11 januari 2024

IKC Marknadsbrev December

Efter en oregelbunden utveckling i inledningen av december steg aktiemarknaderna på bred front när fallande inflationsförväntningar och starkare än förväntad statistik för den amerikanska ekonomin bidrog till stigande optimism bland investerare. I mitte...
Månadsrapporter
Nyheter
11 januari 2024

Månadsrapport IKC Strategifond 12/23

Förvaltarkommentar December 2023 Sjunkande inflation och ändrade prognoser gör det tydligare att centralbankerna är klara med räntehöjningar och att det sker en förändring till att bli sänkningar framöver. Det har varit god motståndskraft och konjunkt...
Månadsrapporter
Nyheter
11 januari 2024

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 12/23

Förvaltarkommentar December 2023 Sjunkande inflation och ändrade prognoser gör det tydligare att centralbankerna är klara med räntehöjningar och att det sker en förändring till att bli sänkningar framöver. Det har varit god motståndskraft och konjunkt...
Marknadsbrev
Nyheter
12 december 2023

IKC Marknadsbrev November

Aktiemarknaderna steg i inledningen av november i samband med att den amerikanska centralbanken planenligt lämnade styrräntan oförändrad. Därefter präglades aktiemarknaderna av en oregelbunden utveckling fram till mitten av månaden då lägre än förväntad...
Månadsrapporter
Nyheter
12 december 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 11/23

Förvaltarkommentar November 2023 Ekonomiernas motståndskraft mot högre räntenivåer har medfört förväntningar om en mjuklandning när det nu blir tydligare att inflationen vänder nedåt. Centralbankerna signalerar att de sannolikt är färdiga med räntehöj...
Månadsrapporter
Nyheter
12 december 2023

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 11/23

Förvaltarkommentar November 2023 Ekonomiernas motståndskraft mot högre räntenivåer har medfört förväntningar om en mjuklandning när det nu blir tydligare att inflationen vänder nedåt. Centralbankerna signalerar att de sannolikt är färdiga med räntehöj...
Marknadsbrev
Nyheter
13 november 2023

IKC Marknadsbrev Oktober

Aktiemarknaderna föll i inledningen av oktober i samband med att långa amerikanska räntor steg. Kort därefter steg aktiemarknaderna efter uttalanden från FED-ledamöter som antydde försiktighet kring ytterligare räntehöjningar. I synnerhet energi- och fö...
Månadsrapporter
Nyheter
13 november 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 10/23

Förvaltarkommentar Oktober 2023 Terrorattack och krig i Israel skapade ökad geopolitisk oro som påverkar situationen i världen även om marknadernas fokus relativt snabbt återgick till ekonomi och centralbanker. Motståndskraften mot högre räntenivåer h...
Månadsrapporter
Nyheter
13 november 2023

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 10/23

Förvaltarkommentar Oktober 2023 Terrorattack och krig i Israel skapade ökad geopolitisk oro som påverkar situationen i världen även om marknadernas fokus relativt snabbt återgick till ekonomi och centralbanker. Motståndskraften mot högre räntenivåer h...
Marknadsbrev
Nyheter
12 oktober 2023

IKC Marknadsbrev September

Oro kring stigande amerikanska räntor och svagare tillväxtutsikter i Kina och Europa bidrog till att aktiemarknaderna föll i inledningen av september. Framåt mitten av månaden steg aktiemarknaderna i samband med att statistik för bl.a. producentpriser o...
Månadsrapporter
Nyheter
10 oktober 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 09/23

Förvaltarkommentar September 2023 Det är fortsatt god motståndskraft mot penningpolitiska åtstramningar i den amerikanska ekonomin där arbetsmarknaden är stark medan inflationen har dämpats. I Europa är den ekonomiska utvecklingen svagare men ändå med...
Månadsrapporter
Nyheter
10 oktober 2023

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 09/23

Förvaltarkommentar September 2023 Det är fortsatt god motståndskraft mot penningpolitiska åtstramningar i den amerikanska ekonomin där arbetsmarknaden är stark medan inflationen har dämpats. I Europa är den ekonomiska utvecklingen svagare men ändå med...
Marknadsbrev
Nyheter
11 september 2023

IKC Marknadsbrev Augusti

Sommaren präglades av en positiv börsutveckling under juli. Tecken på fallande inflation i den amerikanska ekonomin bidrog till att aktiemarknaderna, i synnerhet teknologisektorn steg. I slutet av juli utvecklades aktiemarknaderna oregelbundet i samband...
Månadsrapporter
Nyheter
11 september 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 08/23

Förvaltarkommentar Augusti 2023 Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas starkt vilket minskar farhågorna för en global recession även om återhämtningen i Kina är en besvikelse och den europeiska industrin går svagt. Centralbankerna har påp...
Månadsrapporter
Nyheter
11 september 2023

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 08/23

Förvaltarkommentar Augusti 2023 Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas starkt vilket minskar farhågorna för en global recession även om återhämtningen i Kina är en besvikelse och den europeiska industrin går svagt. Centralbankerna har påpek...
Månadsrapporter
Nyheter
14 augusti 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 07/23

Förvaltarkommentar Juli 2023 Det förefaller vara fortsatt god motståndskraft i ekonomierna och farhågorna för en kommande recession har minskat. Centralbankerna stramade åt ytterligare men tonläget har blivit mjukare i takt med att inflationen sjunk...
Månadsrapporter
Nyheter
14 augusti 2023

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 07/23

Förvaltarkommentar Juli 2023 Det förefaller vara fortsatt god motståndskraft i ekonomierna och farhågorna för en kommande recession har minskat. Centralbankerna stramade åt ytterligare men tonläget har blivit mjukare i takt med att inflationen sjunker...
Marknadsbrev
Nyheter
07 juli 2023

IKC Marknadsbrev Juni

Aktiemarknaderna steg i inledningen av juni i samband med att svagare amerikansk inflationsstatistik ökade sannolikheten för en räntehöjningspaus från den amerikanska centralbanken. I mitten av månaden lämnade FED som väntat räntan oförändrad medan den...
Månadsrapporter
Nyheter
07 juli 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 06/23

Förvaltarkommentar Juni 2023 Centralbankerna stramar åt och ger tuffa uttalanden för att visa att de verkligen prioriterar att få ner inflationen vilket gör att förväntningar på räntesänkningar skjuts fram. De flesta ekonomier runt om i världen ser...
Månadsrapporter
Nyheter
07 juli 2023

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 06/23

Förvaltarkommentar Juni 2023 Centralbankerna stramar åt och ger tuffa uttalanden för att visa att de verkligen prioriterar att få ner inflationen vilket gör att förväntningar på räntesänkningar skjuts fram. De flesta ekonomier runt om i världen ser mo...
Marknadsbrev
Nyheter
12 juni 2023

IKC Marknadsbrev Maj

Aktiemarknaderna föll i inledningen av maj i samband med att både den amerikanska och europeiska centralbanken höjde styrräntan 0,25 procent. Därefter präglades aktiemarknaderna av en oregelbunden utveckling när oron kring de regionala amerikanska banke...
Månadsrapporter
Nyheter
12 juni 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 05/23

Förvaltarkommentar Maj 2023 Motståndskraften i ekonomierna runt om i världen har hittills varit god och det ses nu lägre risk för en allvarlig recession. Centralbankerna fortsätter att strama åt men med tecken på att inflationen avtar förväntas de s...
Månadsrapporter
Nyheter
12 juni 2023

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 05/23

Förvaltarkommentar Maj 2023 Motståndskraften i ekonomierna runt om i världen har hittills varit god och det ses nu lägre risk för en allvarlig recession. Centralbankerna fortsätter att strama åt men med tecken på att inflationen avtar förväntas de sna...
Marknadsbrev
Nyheter
11 maj 2023

IKC Marknadsbrev April

I inledningen av april föll aktiemarknaderna på konjunkturoro i samband med svagare än förväntad data för den amerikanska tjänstesektorn. Framåt mitten av månaden steg aktiemarknaderna när inkommande inflationsstatistik visade på fallande producentprise...
Månadsrapporter
Nyheter
11 maj 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 04/23

Förvaltarkommentar April 2023 Centralbankerna fortsätter att höja räntorna men en minskad inflationsoro medför att det finns en förväntan att räntetoppen snart är nådd. Tonläget är också lite mjukare i kommunikationen även om de trycker på vikten at...
Månadsrapporter
Nyheter
11 maj 2023

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 04/23

Förvaltarkommentar April 2023 Centralbankerna fortsätter att höja räntorna men en minskad inflationsoro medför att det finns en förväntan att räntetoppen snart är nådd. Tonläget är också lite mjukare i kommunikationen även om de trycker på vikten att...
Månadsrapporter
Nyheter
19 april 2023

IKC får tre utmärkelser av Refinitiv Lipper Fund Awards

När vinnarna i 2023 års upplaga av Refinitiv Lipper Fund Awards presenterades stod det klart att IKC Avkastningsfond och IKC Fastighetsfond får emotta de ärofyllda utmärkelserna. Det är femte året för IKC Avkastningsfond och första året för IKC Fastighe...
Månadsrapporter
Nyheter
11 april 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 03/23

Förvaltarkommentar Mars 2023 Det blev stor bankoro när Silicon Valley Bank kollapsade i USA och Credit Suisse behövde räddas i Europa. Farhågor för en ny finanskris dök upp, men snabbt och kraftfullt agerande från centralbanker minskade risken och f...
Månadsrapporter
Nyheter
11 april 2023

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 03/23

Förvaltarkommentar Mars 2023 Det blev stor bankoro när Silicon Valley Bank kollapsade i USA och Credit Suisse behövde räddas i Europa. Farhågor för en ny finanskris dök upp, men snabbt och kraftfullt agerande från centralbanker minskade risken och fly...
Nyheter
17 mars 2023

IKC vinner ”Best European Asset Management Company 2023” av FundClass i Paris

När vinnarna i 2023 års upplaga av European Fund Trophy presenterades av Fundclass i Paris stod det klart att IKC Capital AB får emotta den ärofyllda utmärkelsen "Best European Asset Management Company 2023" i storleksklassen 4-7 betygsatta fonder. ...
Marknadsbrev
Nyheter
14 mars 2023

IKC Marknadsbrev Februari

Aktiemarknaderna steg i inledningen av februari i samband med att både den amerikanska och den europeiska centralbanken planenligt höjde styrräntan 0,5 procent utan att annonsera några oväntade negativa nyheter. Därefter utvecklades aktiemarknaderna ore...
Månadsrapporter
Nyheter
13 mars 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 02/23

Förvaltarkommentar Februari 2023 Oväntat stark motståndskraft i ekonomierna och fortsatt höga inflationssiffror har gjort att centralbankerna har skärpt tonläget igen och förväntningar på räntehöjningar har därmed kommit upp med stigande räntor som...
Månadsrapporter
Nyheter
13 mars 2023

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 02/23

Förvaltarkommentar Februari 2023 Oväntat stark motståndskraft i ekonomierna och fortsatt höga inflationssiffror har gjort att centralbankerna har skärpt tonläget igen och förväntningar på räntehöjningar har därmed kommit upp med stigande räntor som fö...
Marknadsbrev
Nyheter
13 februari 2023

IKC Marknadsbrev Januari

I inledningen av januari steg aktiemarknaderna när tilltagande förväntningar om en mjuklandning i den amerikanska ekonomin bidrog till ökad riskaptit bland investerare. Inkommande data som visade på fallande inflationstryck i den amerikanska ekonomin bi...
Månadsrapporter
Nyheter
13 februari 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 01/23

Förvaltarkommentar Januari 2023 Efter en del signaler om att inflationen har börjat komma ner har centralbanker sänkt tempot i räntehöjningarna. Samtidigt har många ekonomier fortsatt att uppvisa god motståndskraft vilket gör att allt fler bedömer a...
Månadsrapporter
Nyheter
13 februari 2023

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 01/23

Förvaltarkommentar Januari 2022 Efter en del signaler om att inflationen har börjat komma ner har centralbanker sänkt tempot i räntehöjningarna. Samtidigt har många ekonomier fortsatt att uppvisa god motståndskraft vilket gör att allt fler bedömer att...
Marknadsbrev
Nyheter
09 januari 2023

IKC Marknadsbrev December

I inledningen av december föll aktiemarknaderna i samband med starkare än förväntad statistik för den amerikanska tjänstesektorn när investerare oroade sig för ytterligare räntehöjningar från den amerikanska centralbanken. Aktiemarknaderna steg kort där...
Månadsrapporter
Nyheter
09 januari 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 12/22

Förvaltarkommentar December 2022 Centralbankerna fortsätter med sina åtstramningar för att få ner inflationstakten och det är stort fokus på vad de säger om framtiden och data som kan komma att påverka agerandet. I Kina har det varit oroligt kring c...
Månadsrapporter
Nyheter
09 januari 2023

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 12/22

Förvaltarkommentar December 2022 Centralbankerna fortsätter med sina åtstramningar för att få ner inflationstakten och det är stort fokus på vad de säger om framtiden och data som kan komma att påverka agerandet. I Kina har det varit oroligt kring cov...
Marknadsbrev
Nyheter
09 december 2022

IKC Marknadsbrev November

I inledningen av november föll aktiemarknaderna i samband med att den amerikanska centralbanken planenligt höjde styrräntan 0,75 procent, men samtidigt kommunicerade en högre räntebana än tidigare annonserat. Framåt mitten av månaden steg aktiemarknader...
Månadsrapporter
Nyheter
09 december 2022

Månadsrapport IKC Strategifond 11/22

Förvaltarkommentar November 2022 Centralbankerna fortsätter strama åt i snabb takt för att komma till rätta med inflationen. Än så länge verkar den ekonomiska utvecklingen klara sig hyggligt men fördröjningseffekter gör att det förväntas försvagning...
Månadsrapporter
Nyheter
09 december 2022

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 11/22

Förvaltarkommentar November 2022 Centralbankerna fortsätter strama åt i snabb takt för att komma till rätta med inflationen. Än så länge verkar den ekonomiska utvecklingen klara sig hyggligt men fördröjningseffekter gör att det förväntas försvagningar...
Marknadsbrev
Nyheter
11 november 2022

IKC Marknadsbrev Oktober

Sommaren präglades av en positiv börsutveckling. Starkare än förväntade amerikanska bolagsrapporter för det andra kvartalet bidrog till att aktiemarknaderna steg i juli.
Månadsrapporter
Nyheter
11 november 2022

Månadsrapport IKC Strategifond 10/22

Det har varit relativt stabilt på den svenska företagsobligationsmarknaden som inte hängde med i sommarens uppgångar och då inte heller har backat tillbaka efter sommaren. Strategifonden föll tillbaka med knappt 0,7% under månaden och nedgången är däref...
Månadsrapporter
Nyheter
11 november 2022

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 10/22

Sommarrallyt på börserna kom av sig när marknaden såg ökad risk för räntehöjningar samtidigt som det blev mer oro kring energimarknaden och i många fall är kurserna tillbaka på samma nivåer som före sommaren. Avkastningsfonden fortsatte återhämta sig me...
Marknadsbrev
Nyheter
10 oktober 2022

IKC Marknadsbrev September

Sommaren präglades av en positiv börsutveckling. Starkare än förväntade amerikanska bolagsrapporter för det andra kvartalet bidrog till att aktiemarknaderna steg i juli.
Månadsrapporter
Nyheter
10 oktober 2022

Månadsrapport IKC Strategifond 09/22

Det har varit relativt stabilt på den svenska företagsobligationsmarknaden som inte hängde med i sommarens uppgångar och då inte heller har backat tillbaka efter sommaren. Strategifonden föll tillbaka med knappt 0,7% under månaden och nedgången är däref...
Månadsrapporter
Nyheter
10 oktober 2022

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 09/22

Sommarrallyt på börserna kom av sig när marknaden såg ökad risk för räntehöjningar samtidigt som det blev mer oro kring energimarknaden och i många fall är kurserna tillbaka på samma nivåer som före sommaren. Avkastningsfonden fortsatte återhämta sig me...
Månadsrapporter
Nyheter
20 september 2022

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 08/22

Sommarrallyt på börserna kom av sig när marknaden såg ökad risk för räntehöjningar samtidigt som det blev mer oro kring energimarknaden och i många fall är kurserna tillbaka på samma nivåer som före sommaren. Avkastningsfonden fortsatte återhämta sig me...
Månadsrapporter
Nyheter
20 september 2022

Månadsrapport IKC Strategifond 08/22

Det har varit relativt stabilt på den svenska företagsobligationsmarknaden som inte hängde med i sommarens uppgångar och då inte heller har backat tillbaka efter sommaren. Strategifonden föll tillbaka med knappt 0,7% under månaden och nedgången är däref...
Månadsrapporter
Nyheter
05 augusti 2022

Månadsrapport IKC Strategifond 07/22

Det har varit lugnt i portföljen med relativt små bidrag från de flesta obligationsinnehaven. Fastighetsbolagens obligationer, och särskilt de efterställda, har varit fortsatt svaga och generellt bidragit negativt. Annars var det kuponger snarare än kur...
Månadsrapporter
Nyheter
05 augusti 2022

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 07/22

Världsekonomin fortsätter att mattas av när penningpolitiken stramas åt för att motverka den höga inflationen och den amerikanska ekonomin visade negativ tillväxt senaste kvartalet. Den svenska företagsobligationsmarknaden har då åtminstone kunnat stabi...
Månadsrapporter
Nyheter
08 juli 2022

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 06/22

Det ekonomiska klimatet har förändrats i spåren av coronapandemin och kriget i Ukraina. Det råder  nu en situation som inte har setts på länge med hög inflation som driver fram räntehöjningar. Avkastningsfonden hade en väldigt svag månad med en nedgång...
Månadsrapporter
Nyheter
08 juli 2022

Månadsrapport IKC Strategifond 06/22

Den svenska företagsobligationsmarknaden påverkas av svaghet i omvärlden och ett särskilt negativt sentiment kring fastigheter som är en viktig sektor. Strategifonden hade en väldigt svag månad med en nedgång på drygt 4,8% och har därmed gått ner med nä...
Månadsrapporter
Nyheter
20 juni 2022

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 05/22

Osäkerheten kring världsekonomins utveckling framöver är stor med påverkan av kriget i Ukraina, pandemiåtgärder i Kina samt stigande inflation och centralbankernas reaktioner på det. Den svenska företagsobligationsmarknaden påverkas av att det är rörigt...
Månadsrapporter
Nyheter
20 juni 2022

Månadsrapport IKC Strategifond 05/22

Det har varit stora rörelser i marknaderna med kraftiga nedgångar och snabba återhämtningar utifrån olika signaler kring inflation och tillväxt. Den svenska företagsobligationsmarknaden påverkas av att det är rörigt i omvärlden och det har varit en väld...
Månadsrapporter
Nyheter
16 maj 2022

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 04/22

En svagare omvärld påverkar den svenska företagsobligationsmarknaden men det motverkas av god efterfrågan och begränsat utbud. Avkastningsfonden hade en stabil månad med en uppgång på över 0,3% och närmar sig därmed positiva sidan igen med en nedgång på...
Månadsrapporter
Nyheter
16 maj 2022

Månadsrapport IKC Strategifond 04/22

En svagare omvärld påverkar den svenska företagsobligationsmarknaden men det motverkas av god efterfrågan och begränsat utbud. Strategifonden hade en svag månad med en nedgång på drygt 0,5% som en följd av börsutvecklingen och fonden har därmed backat m...
Nyheter
11 maj 2022

IKC Avkastningsfond invald i stabil fondportfölj

Investerarplattformen MyAdvice har valt att byta in IKC Avkastningsfond i sin fondportfölj Stabil där breda aktiefonder kombineras med räntepapper.
Nyheter
21 april 2022

Prestigefyllt pris till IKC Avkastningsfond 


När vinnarna i 2022 års upplaga av Refinitiv Lipper Fund Awards presenterades stod det klart att IKC Avkastningsfond ännu en gång får emotta de ärofyllda utmärkelserna. Det är fjärde året i rad som den aktivt förvaltade företagsobligationsfonden tilldel...
Månadsrapporter
Nyheter
12 april 2022

Månadsrapport IKC Strategifond 03/22

En stabilare omvärld har medfört att den svenska företagsobligationsmarknaden har börjat återhämta sig. Strategifonden vände sin tidigare svaga utveckling med en uppgång på över 0,8% under månaden och har därmed backat med drygt 3,1% hittills i år.
Månadsrapporter
Nyheter
12 april 2022

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 03/22

En stabilare omvärld har medfört att den svenska företagsobligationsmarknaden har börjat återhämta sig. Avkastningsfonden vände från en svag inledning av månaden till en uppgång på knappt 0,3% och har därmed backat med drygt 0,4% hittills i år.
Nyheter
07 april 2022

IKC Avkastningsfond fortsatt utvald hos Placera

IKC Avkastningsfond behåller fortsättningsvis sin plats som en av Placeras rekommenderade fonder under både mars och april. Det är också den enda fonden som kvalar in i kategorin lågriskfonder.                                     
Månadsrapporter
Nyheter
15 mars 2022

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 02/22

Turbulens på marknader runt om i världen har även påverkat den svenska företagsobligationsmarknaden med stigande riskpremier och fallande priser som följd. Det medförde att Avkastningsfonden hade en väldigt svag månad med en nedgång på 1,0% och fonden h...
Månadsrapporter
Nyheter
15 mars 2022

Månadsrapport IKC Strategifond 02/22

Turbulens på marknader runt om i världen har även påverkat den svenska företagsobligationsmarknaden med stigande riskpremier och fallande priser som följd. Det medförde att Strategifonden hade en svag månad med en nedgång på 2,1% och fonden har därmed g...
Nyheter
28 februari 2022

IKCs förvaltare delar med sig av framtidsutsikter

2022 har hittills sett en turbulent inledning med stigande inflationstakt och geopolitisk påverkan på börsen. I en artikel på Privata Affärer spår IKC Fastighetsfonds förvaltare Niklas Hultqvist dock fortsatt goda utsikter för fastigheter, förutsatt att...
Månadsrapporter
Nyheter
07 februari 2022

Månadsrapport IKC Strategifond 01/22

Sammantaget har det varit relativt stora nedgångar på aktiemarknaderna och även en påverkan på räntemarknaderna. Den svenska företagsobligationsmarknaden har emellertid visat motståndskraft och varit relativt stabil. Strategifonden påverkades av svaghet...
Månadsrapporter
Nyheter
07 februari 2022

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 01/22

Sammantaget har det varit relativt stora nedgångar på aktiemarknaderna och även en påverkan på räntemarknaderna. Den svenska företagsobligationsmarknaden har emellertid visat motståndskraft och varit relativt stabil. Det gjorde att Avkastningsfonden kun...
Nyheter
03 februari 2022

IKC Avkastningsfond – fortsatt köpvärd fond

IKC Avkastningsfond behåller fortsättningsvis sin plats som en av Placeras rekommenderade fonder under både januari och februari, nu senast som den enda utvalda fonden som skapade positiv avkastning under den gångna månaden.
Nyheter
26 januari 2022

IKC Fastighetsfond – 2021-års vinnarfond hos Fondo

Fondplattformen Fondo har utsett IKC Fastighetsfond till 2021-års vinnarfond och med anledning av detta har de intervjuat fondens förvaltare Niklas Hultqvist.
Månadsrapporter
Nyheter
13 januari 2022

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 12/21

Avkastningsfonden hade en bra avslutning på ett starkt år med en uppgång på nästan 0,4% under månaden som medförde att fonden steg med över 5,8% på helåret.
Månadsrapporter
Nyheter
13 januari 2022

Månadsrapport IKC Strategifond 12/21

Strategifonden hade en stark avslutning på ett starkt år med en uppgång på nästan 1,4% under månaden som medförde att fonden steg med över 13,1% på helåret.
Nyheter
23 december 2021

IKC Avkastningsfond – köpvärd fond under hela 2021

För tolfte månaden i rad behöll IKC Avkastningsfond sin plats på listan över Placeras utvalda fonder och återigen som enda utvalda fond i risknivån "Låg Risk - Spetsfonder”.
Nyheter
23 december 2021

IKC Strategifond in på Strivos huvudlista

Vid årsskiftet utökar Strivo sin fondlista med 19 populära fonder och bland dem ingår IKC Strategifond. Fonden är en aktivt förvaltad blandfond med mål om god avkastning till relativt låg risk, på riskskalan fyra av sju.
Månadsrapporter
Nyheter
16 december 2021

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 11/21

Oro i omvärlden har fått viss påverkan på den svenska företagsobligationsmarknaden med en del tecken på säljbehov och några emissioner som drogs tillbaka. Avkastningsfonden stod i princip stilla med en uppgång på mindre än 0,1% under månaden och har sti...
Månadsrapporter
Nyheter
16 december 2021

Månadsrapport IKC Strategifond 11/21

Oro i omvärlden har fått viss påverkan på den svenska företagsobligationsmarknaden med en del tecken på säljbehov och några emissioner som drogs tillbaka. Strategifonden utvecklades väl med en uppgång på nästan 0,6% under månaden och har stigit med dryg...
Nyheter
16 november 2021

IKC Fastighetsfond – högst årsavkastning på Avanza

På Avanzas lista över de fonder som presterat bäst sedan årsskiftet finner vi IKC Fastighetsfond högst upp på listan i egenskap av den fond som stigit mest med en uppgång på 66,19% per 2021-11-11. 
Nyheter
16 november 2021

Dubbel listplacering för IKCs fonder

Placera har publicerat en lista med de 20 bästa fonderna ur Avanzas fondutbud det senaste året och med på listan finns både IKC Fastighetsfond och IKC Sverige Flexibel. IKC är ett av få fondbolag som har tagit sig in på listan med två fonder. 
Månadsrapporter
Nyheter
05 november 2021

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 10/21

Den svenska företagsobligationsmarknaden har varit stabil och en stor andel obligationer med rörlig ränta gör att påverkan från stigande räntor blir mindre. Avkastningsfonden gick upp med knappt 0,2% under månaden och har nu stigit med nästan 5,4% hitti...
Månadsrapporter
Nyheter
05 november 2021

Månadsrapport IKC Strategifond 10/21

Den svenska företagsobligationsmarknaden har varit stabil och en stor andel obligationer med rörlig ränta gör att påverkan från stigande räntor blir mindre. Strategifonden gick upp med över 1,0% under månaden och har stigit med nästan 11,0% hittills i år.
Nyheter
03 november 2021

IKC Avkastningsfond – en av de mest köpvärda fonderna i november

För elfte månaden i rad behåller IKC Avkastningsfond sin plats på listan över Placeras 12 utvalda fonder, denna gång som enda utvalda fond i risknivån "Låg Risk - Spetsfonder”.
Nyheter
03 november 2021

IKC Avkastningsfond behåller sin plats i fondportfölj

IKC Avkastningsfond finns fortsatt med i Pär Ståhls portfölj ”Latmasken”. Portföljen är riktad till de sparare som har en ambition att skapa högre avkastning än index genom bland annat aktiv förvaltning.  
Månadsrapporter
Nyheter
08 oktober 2021

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 09/21

Sammantaget har det gett en negativ påverkan på marknaderna runt om i världen med rekyler nedåt i börskurser. Den svenska företagsobligationsmarknaden har dock inte påverkats av den svagare omvärlden utan fortsatt att utvecklas starkt med god efterfråga...
Månadsrapporter
Nyheter
08 oktober 2021

Månadsrapport IKC Strategifond 09/21

Sammantaget har det gett en negativ påverkan på marknaderna runt om i världen med rekyler nedåt i börskurser. Den svenska företagsobligationsmarknaden har dock inte påverkats av den svagare omvärlden utan fortsatt att utvecklas starkt med god efterfråga...
Nyheter
05 oktober 2021

IKC Avkastningsfond – fortsatt köpvärd fond i oktober

En skakig börsmånad i september var inget som försvårade för IKC Avkastningsfond att för tionde månaden i rad ta sig in på Placeras lista över mest köpvärda fonder.
Nyheter
28 september 2021

IKC Strategifond – Så förvaltas en framgångsrik fond

IKC Strategifond toppar årsbästalistan i Morningstars fondkategori Blandfonder - SEK; försiktig och fondens framgångsrika förvaltning av Lars Bredenberg uppmärksammas nu av Pär Ståhl på Placera.
Nyheter
21 september 2021

IKC Avkastningsfond – dubbel favorit hos Placera

Som vi tidigare har skrivit om så rankade IKC Avkastningsfond in på Placeras lista över september månads mest köpvärda fonder där fonden kvalade in på listan för nionde månaden i rad detta år. Men förutom listplaceringen så har Placera denna månad uppmä...
Marknadsbrev
Nyheter
21 september 2021

IKC Marknadsbrev Augusti

Sommaren präglades av en positiv börsutveckling. Starkare än förväntade amerikanska bolagsrapporter för det andra kvartalet bidrog till att aktiemarknaderna steg i juli.
Månadsrapporter
Nyheter
08 september 2021

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 08/21

Avkastningsfonden levererade åter en stark månad med en uppgång på över 0,5% och har därmed stigit med nästan 4,8% hittills i år.
Månadsrapporter
Nyheter
08 september 2021

Månadsrapport IKC Strategifond 08/21

Strategifonden levererade en positiv månad med en uppgång på knappt 0,3% och har därmed stigit med över 10,5% hittills i år.
Nyheter
06 september 2021

IKC Fastighetsfond – favoriserad av spararna

När Avanza listar vilka enskilda fonder som lyckats attrahera flest sparkronor så intar IKC Fastighetsfond en sjundeplats bland fonderna med störst netto-inflöden. 
Nyheter
30 augusti 2021

IKC Avkastningsfond – en av de mest köpvärda fonderna i september

På listan över september månads 12 mest köpvärda fonder har Placera.se återigen valt att ta in IKC Avkastningsfond under risknivån "Låg Risk - Spetsfonder".
Nyheter
19 augusti 2021

IKC Fastighetsfond – en av månadens bästa fonder

När Placera presenterar augusti månads 15 bästa fonder finns IKC Fastighetsfond med på vinnarlistan.
Nyheter
09 augusti 2021

IKC Fastighetsfond – en av årets fondvinnare

När fondvinnarna för årets första sju månader presenteras är det främst fonder inom fastighetssektorn som utmärker sig vilket IKC Fastighetsfond är ett lysande exempel på.
Månadsrapporter
Nyheter
09 augusti 2021

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 07/21

Avkastningsfonden levererade åter en bra månad med en uppgång på nästan 0,4% och har därmed stigit med över 4,2% hittills i år.
Månadsrapporter
Nyheter
09 augusti 2021

Månadsrapport IKC Strategifond 07/21

Strategifonden levererade åter en riktigt stark månad med en upp- gång på drygt 1,6% och har därmed stigit med över 10,2% hittills i år.
Marknadsbrev
Nyheter
12 juli 2021

IKC Marknadsbrev Juni

I inledningen av juni föll aktiemarknaderna i samband med att amerikansk statistik för tjänstesektorn kom in på nya rekordnivåer, vilket fick investerare att oroa sig för minskade stimulanser från den amerikanska centralbanken.
Månadsrapporter
Nyheter
12 juli 2021

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 06/21

Det blev ytterligare en stark månad för Avkastningsfonden som steg med cirka 0,5% och fonden kan därmed summera uppgången under första halvåret till drygt 3,8%.
Månadsrapporter
Nyheter
09 juli 2021

Månadsrapport IKC Strategifond 06/21

Det blev en stark månad för Strategifonden som steg med cirka 1,2% och fonden kan därmed summera uppgången under första halvåret till nästan 8,5%.
Nyheter
05 juli 2021

IKC Avkastningsfond – en av juli månads mest köpvärda fonder

Placera.se har ännu en gång listat sina 12 mest köpvärda fonder och där finner vi, likt föregående sex månaderna, IKC Avkastningsfond under risknivån "Låg Risk - Spetsfonder".
Marknadsbrev
Nyheter
16 juni 2021

IKC Marknadsbrev Maj

Tecken på en fortsatt stark återhämtning i den amerikanska ekonomin bidrog till att aktiemarknaderna steg till nya rekordnivåer i inledningen av maj.
Nyheter
08 juni 2021

IKC utökar sitt samarbete med Nordnet

Med en stark start på året har IKC Strategifond levererat ett resultat på +7,70% (per 2021-06-07) vilket medför sig ett femstjärnigt betyg av Morningstar. Avkastning på femårsperioden är +30,98% (per 2021-06-07). Fonden blir nu valbar på Nordnet.
Månadsrapporter
Nyheter
08 juni 2021

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 05/21

Det blev återigen en stark månad för Avkastningsfonden med en uppgång på cirka 0,5% och fonden har därmed stigit med nästan 3,3% hittills i år.
Månadsrapporter
Nyheter
08 juni 2021

Månadsrapport IKC Strategifond 05/21

Det blev en god utveckling för Strategifonden under månaden med en uppgång på drygt 0,4% och fonden har därmed stigit med nästan 7,2% hittills i år.
Nyheter
01 juni 2021

IKC Avkastningsfond – en av månadens mest köpvärda fonder i juni

När Placera.se listar sina 12 mest köpvärda fonder i juni kan vi ännu en gång se IKC Avkastningsfond under risknivån "Låg Risk - Spetsfonder" för sjätte månaden i rad.
Nyheter
27 maj 2021

Strukturinvest tar in två IKC-fonder på huvudlistan

Sedan början på året har IKC Global Flexibel och IKC Avkastningsfond rönt stora framgångar. Nu tar Strukturinvest in dem på sin huvudlista. 
Marknadsbrev
Nyheter
07 maj 2021

IKC Marknadsbrev April

I inledningen av april steg aktiemarknaderna på bred front i samband med att president Biden presenterade ett stimulanspaket motsvarande 2 000 miljarder dollar med satsningar på amerikansk infrastruktur.
Månadsrapporter
Nyheter
07 maj 2021

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 04/21

Avkastningsfonden levererade ytterligare en stark månad med en uppgång på över 0,6% och har därmed stigit med nästan 2,8% hittills i år.
Månadsrapporter
Nyheter
07 maj 2021

Månadsrapport IKC Strategifond 04/21

Strategifonden levererade åter en väldigt stark månad med en uppgång på nästan 2,1% och har därmed stigit med över 6,7% hittills i år. 
Nyheter
03 maj 2021

IKC Avkastningsfond kvalar in bland månadens mest köpvärda fonder i maj

När Placera.se listar sina 11 mest köpvärda fonder i maj så går IKC Avkastningsfond åter igen att finna under risknivån Låg Risk - Spetsfonder.
Nyheter
22 april 2021

IKC Sverige Flexibel – en av de bästa fonderna senaste året

Ytterligare en listplats har tilldelats IKC Sverige Flexibel. När Placera.se nu listar de bästa fonderna det senaste året så är det återigen IKCs aktivt förvaltade blandfond med fokus på den svenska aktiemarknaden som utmärker sig. 
Nyheter
21 april 2021

IKC Avkastningsfond vinner prestigefyllt pris för tredje året i rad

IKC Avkastningsfond vinner prestigefyllt pris för tredje året i rad
Nyheter
16 april 2021

IKC Sverige Flexibel – månadens fondvinnare 

När Placera.se listar månadens fondvinnare är det blandfonden IKC Sverige Flexibel som placerar sig högst upp på listan. Det är också den enda fond av månadens 20 bäst presterande som stigit över 11 procent. 
Nyheter
14 april 2021

IKC utökar samarbete hos SEB Liv med två nya fonder

IKC Sverige Flexibel och IKC Global Flexibel blev båda nominerade av Morningstar till Bästa allokeringsfond 2021. Fonderna är nu valbara hos SEB Liv inom Pension och försäkring (utökat fondutbud). 
Nyheter
13 april 2021

IKC Global Flexibel – nu valbar hos Avanza

Den aktivt förvaltade blandfonden IKC Global Flexibel, nominerad av Morningstar till Bästa allokeringsfond 2021 (avseende kalenderår 2020), finns nu tillgänglig på Avanza. 
Marknadsbrev
Nyheter
08 april 2021

IKC Marknadsbrev Mars

Oro över stigande amerikanska långräntor bidrog till att aktiemarknaderna, i synnerhet teknologiaktier, föll i inledningen av mars.
Nyheter
07 april 2021

IKC Fastighetsfond omskriven i tidningen Affärsvärlden

Niklas Hultqvist, förvaltare av IKC Fastighetsfond, har intervjuats av tidningen Affärsvärlden om coronaeffekter, framtidsspaningar och ränteoro inom fastighetsbranschen. 
Månadsrapporter
Nyheter
07 april 2021

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 03/21

Avkastningsfonden utvecklades väldigt starkt med en uppgång på nästan 0,8% under månaden och har därmed stigit med över 2,1% hittills i år.
Månadsrapporter
Nyheter
07 april 2021

Månadsrapport IKC Strategifond 03/21

Strategifonden utvecklades väldigt starkt med en uppgång på knappt 2,6% under månaden och har därmed stigit med nästan 4,6% hittills i år.
Nyheter
06 april 2021

IKC Avkastningsfond med på listan över köpvärda fonder i april

IKC Avkastningsfond går åter igen att finna när Placera.se listar sina 11 mest köpvärda fonder i april.
Nyheter
29 mars 2021

Ökad rekommendation för IKC Avkastningsfond

Tidningen Aktiespararen ökar sin rekommendation av IKC Avkastningsfond.
Marknadsbrev
Nyheter
09 mars 2021

IKC Marknadsbrev Februari

I inledningen av februari steg aktiemarknaderna i samband med att samtalen kring godkännandet av det annonserade amerikanska stimulanspaketet utvecklades positivt.
Månadsrapporter
Nyheter
09 mars 2021

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 02/21

Avkastningsfonden levererade en stark månad med en uppgång på 0,5% och har därmed stigit med över 1,3% de inledande månaderna på året.
Månadsrapporter
Nyheter
09 mars 2021

Månadsrapport IKC Strategifond 02/21

Strategifonden levererade en stark månad med en uppgång på drygt 0,8% och har därmed stigit med över 1,9% de inledande månaderna på året. 
Nyheter
02 mars 2021

IKC Avkastningsfond listas återigen som köpvärd fond i mars

IKC Avkastningsfond omnämns återigen på listan över de 12 mest köpvärda fonderna i februari hos Placera.se
Nyheter
02 mars 2021

IKC Nominerade till Morningstar Fund Awards 2021

I tisdags tillkännagavs nomineringarna till Morningstar Fund Awards 2021 där IKC Global Flexibel och IKC Sverige Flexibel tilldelades varsin nominering till utmärkelsen ”Best SEK Allocation Fund”.
Nyheter
04 februari 2021

IKC Avkastningsfond återigen köpvärd fond i februari

IKC Avkastningsfond omnämns återigen på listan över de 12 mest köpvärda fonderna i februari hos Placera.se
Marknadsbrev
Nyheter
04 februari 2021

IKC Marknadsbrev Januari

Rapportperioden för Q4 har inletts och hitintills varit något över förväntan. Bland de amerikanska bolagen som hittills rapporterat har en klar majoritet slagit förväntningarna. Även underliggande ser den amerikanska ekonomin ut att vara motståndskraftig.
Marknadsbrev
Nyheter
09 januari 2021

IKC Marknadsbrev December

Optimism kring godkännandet av Pfizers Coronavaccin och hopp om ett kommande amerikanskt stimulanspaket bidrog till att aktiemarknaderna steg till nya rekordnivåer.
Månadsrapporter
Nyheter
05 januari 2021

Månadsrapport IKC Strategifond 12/20

Strategifonden avslutade året med ytterligare en stark månad med en uppgång på över 1,2% och året som helhet medförde därmed en god avkastning på nästan 4,2% trots mycket oro och turbulens.
Nyheter
02 januari 2021

IKC Avkastningsfond – köpvärd fond i januari

IKC Avkastningsfond omnämns på listan över de 12 mest köpvärda fonderna i Januari hos Placera.se
Månadsrapporter
Nyheter
01 januari 2021

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 12/20

Det var viss aktivitet i marknaden in mot julledigheten även om den var avtagande. Den starka marknaden medför goda möjligheter för företag att finansiera sig på bra villkor.
Marknadsbrev
Nyheter
08 december 2020

IKC Marknadsbrev November

I november månad var det stort fokus på det amerikanska presidentvalet, nytt amerikanskt stimulanspaket och Corona pandemin.

Varje månad skickar vi ut vår analys av marknaden, anmäl dig här. Här är vår integritetspolicy.

Medarbetare

Markus Olsson IKC Medarbetare
Markus Olsson

VD

Tore Landin

Försäljning/Marknad

 

Niklas Hultqvist IKC Medarbetare
Niklas Hultqvist

Förvaltare

Milton Löfgren

Analytiker

 

Lars Bredenberg IKC Medarbetare
Lars Bredenberg

Förvaltare

Aktiv förvaltning

Önskar du en god riskjusterad avkastning men har inte tid att vara aktiv själv? Hos IKC får du aktiv förvaltning på riktigt, vi har flera fonder med olika inriktningar.

Läs mer

Förmedlare

Behöver du som förmedlare uppdatering om våra fonder, dokument eller säljmaterial till kundmöten?

Mer info

Spara i fonder

Det finns flera olika sätt att köpa våra fonder, välj det som passar dig.

Köp fonder

Promenadgata och sol
Öresundsbron
Stockholm stad vid vattnet
Barn som gungar och man som står bredvid

Samarbetspartners

Spara i våra fonder där det passar dig

Avanza logga
SEB logga
Folksam Logga
SPP Logga
Nordnet Logga
FuturPension logga

IKC MARKNADSBREV

Missa inte vårt marknadsbrev som kommer ut 10 gr/år och innehåller marknadsanalyser, nyheter samt månadsrapporter från IKC.