Förvaltarkommentar

Augusti 2022

Det är stort fokus på centralbankerna och särskilt på hur mycket penningpolitiken i USA kommer att stramas åt för att få ner inflationen. I Europa är det även mycket diskussioner kring utvecklingen på energimarknaden inför den kommande vintern. Sommarrallyt på börserna kom av sig när marknaden såg ökad risk för räntehöjningar samtidigt som det blev mer oro kring energimarknaden och i många fall är kurserna tillbaka på samma nivåer som före sommaren. Det har varit relativt stabilt på den svenska företagsobligationsmarknaden som inte hängde med i sommarens uppgångar och då inte heller har backat tillbaka efter sommaren. Strategifonden föll tillbaka med knappt 0,7% under månaden och nedgången är därefter cirka 7,6% hittills i år.

Det har varit en relativt lugn utveckling i portföljen med små rörelser och bidrag från kuponger snarare än kursutveckling för de flesta obligationsinnehaven. Obligationen från YA tappade när de drabbades av problem med oväntat få deltagare på utbildningar medan Citecs obligation steg när de bekräftade att den ska lösas in. Aktieinnehaven gick generellt svagt som en följd av en svagare börs vilket medförde nedgångar för aktier som Investor. En förlorare var Elekta som lämnade en rapport som gjorde marknaden besviken. En del stabila aktier som Telia stod relativt stilla medan Arise utvecklades positivt när efterfrågan på vindkraft ökade. Höga riskpremier och stigande räntor ger förutsättningar för en god återhämtning framöver även om det finns stor osäkerhet kring penningpolitik och situationen i energimarknaden.

Läs hela rapporten >>

 

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...
Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...