IKC Global Flexibel

Om fonden

För dig som vill placera globalt men inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor utgör fonden en lämplig bas i ett långsiktigt sparande. Fonden kan justera vikten mellan tillgångsslagen, den geografiska fördelningen, samt sektorfördelningen beroende på marknadsläge, vilket skapar en flexibilitet i förvaltningen. Fonden förvaltas aktivt och investeringar sker oberoende av bolagsstorlek.

Fonden kan variera andelen aktier och räntor mellan 0-100 % beroende på marknadsläge. Investeringarna sker primärt i aktier, fonder och räntebärande värdepapper.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns på vår hemsida www.ikc.se

Fondfakta

Förvaltare: Niklas Hultqvist

Startdatum: 2013-06-04

Startkurs: SEK 100

ISINkod: SE0004951408

Kursnotering: Dagligen

Risknivå: 4/7

Hållbarhet: Artikel 8

Fondtyp: Blandfond

Inträdesavgift: 0%

Utträdesavgift: 0%

Förvaltningsavgift: 1,5%

Performance fee med high watermark: 20% av överavkastning

Jämförelseindex: 70% av MSCI ACWI och 30% av OMRX T-BILL

Noteringsvaluta: SEK

Fonden är tillgänglig för köp hos:
Allfunds, Alpcot, Avanza, Fondmarknaden.se, Fondo, Futur Pension, LF Liv, MFEX (Fondab), SEB Liv, Strivo, Säkra Spar, Söderberg & Partners.

Förvaltare

Niklas Hultqvist IKC Medarbetare

Niklas Hultqvist

Förvaltare

Fondinformation

För vidare information om risker, avgifter, skatteregler, köp och försäljning av fondandelar, se dokumentation nedan.

Byggnader och ett torn

Senaste uppdateringarna kring våra blandfonder.

Våra förvaltare Niklas Hultqvist och Lars Bredenberg ger er tillsammans med VD Markus Olsson de senaste nyheterna om den aktiva förvaltningen av IKCs fonder.

Gå till Nyheter om IKCs aktiefonder

Här kan du köpa IKC Global Flexibel

IKC Capital

”IKC - Vår egen väg. För din skull”