Utsikt över Malmö

”IKC - Vår egen väg. För din skull.”

Fonderna
Bolag Fond 1 dag 1 månad I år 1 år 3 år 5 år Sedan start NAV-kurs NAV-datum
IKC IKC 0-100 - - - - - - - - -
IKC IKC Fund- LUX 0-100 - - - - - - - - -
IKC IKC Avkastningsfond A - - - - - - - - -
IKC IKC Avkastningsfond B - - - - - - - - -
IKC IKC Fastighetsfond A - - - - - - - - -
IKC IKC Fastighetsfond B - - - - - - - - -
IKC IKC Global Flexibel - - - - - - - - -
IKC IKC Global Infrastructure A - - - - - - - - -
IKC IKC Global Infrastructure B - - - - - - - - -
IKC IKC Sverige Flexibel - - - - - - - - -
IKC IKC Strategifond - - - - - - - - -

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns på vår hemsida www.ikc.se

Aktiefond

Aktiefonder har en mycket god utvecklingspotential på sikt. På kort sikt är risken därför också störst i denna typ av fonder.

Blandfond

En blandfond innehåller både aktier och räntebärande papper. Blandfonder har god tillväxtpotential samtidigt som risken är lägre än i rena aktiefonder.

Räntefond

Räntefonder innehåller en eller flera typer av räntebärande tillgångar. Räntefonder har oftast lägre risk och förväntad avkastning än aktiefonder.

RISKINFORMATION

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad och informationsbroschyrer finns att ladda ner under respektive fondsida.

Är du intresserad av att spara i IKC fonder?