Bro

Koncern och styrelse IKC

Koncerninformation

IKC Financial Group AB

IKC Financial Group AB (556747-4266) är ägare av värdepappersbolaget IKC Capital AB.

IKC CAPITAL AB

Kategori
Värdepappersbolag

Organisationsnummer
556538-0325

FI Institutnummer
035542

Tillstånd

2007-11-01
Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.

Laptops och papper

IKC Organisation och Styrelse

Ledning - Styrelsens ledamöter

Stefan Renno
Styrelseordförande
Stefan är VD för Quadra sarl och var tidigare VD för Coeli Asset Management. Innan han kom till Coeli jobbade Stefan på SEB som Head of SEB Merchant Banking Luxembourg och i Frankfurt där han ansvarade för kundrelationer inom Financial Institutions/Banks. Stefan har också arbetat med Corporate Development i Frankfurt och även globalt för SEB:s Trading rum, och med Treasury and Trading inom Trading Capital Markets i Luxemburg.

Lukas Lindkvist
Ordinarie ledamot
CEO Coeli Asset Management, Styrelseledamot Coeli Private Equity 2006-2016 AB, Styrelseledamot Coeli SICAV I & Coeli SICAV II, Suppleant Coeli Holding AB.
Innan Lukas kom till Coeli jobbade han på SEB Wealth Management i två år som Private Banker och åren innan som konsult för Olsten konsultbolag.
Lukas har en finansexamen från Stockholms Universitet och arbetade samtidigt på deltid som controller och revisor på två fastighets bolag, Retlaw Fastighets AB och Tigrams Fastighets AB.

Kristian Jacobsson
Ordinarie ledamot
Founded Zentro Founders and co-founded Kortio.se, Pensionera.se, Lendela.com & Finanzero.com.br. Ex executive at Schibsted, the leading online group in Sweden, and the CEO of Kundkraft.se, Suredo.se, Elpriser.se & Byttestrøm.no. 2009-2014 worked with Personal Finance; leading, establishing and buying new online companies within Schibsted (Kundkraft, Elpriser, Suredo, Lendo, Mobilio, MittBolån and Compricer).

 

Ledande befattningshavare

Markus Olsson
VD
Markus är utbildad Civilekonom ifrån Linköpings Universitet med erfarenhet från den finansiella sektorn. Tidigare Investment Manager på Pensionera, Pensionsspecialist Nordnet, Investeringsrådgivare Acta Kapitalförvaltning.

Niklas Lantz, Coeli
Regelefterlevnadsansvarig.

Björn Wendleby, Harvest Advokatbyrå AB
Björn Wendleby är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt inom börs- och värdepappersrätt, betaltjänster, krediter, värdepapper, kapitalförvaltning, kryptotillgångar, hållbarhetsreglering och AML. Björn har lång erfarenhet av att företräda klienter i kontakter med Finansinspektionen. I sitt dagliga arbete lämnar Björn rådgivning i samband med tillståndsansökningar hos Finansinspektionen och i implementeringsprojekt. Han har genom åren deltagit i ett antal långsiktiga projekt för implementering av ny lagstiftning, såsom MiFID/MiFID 2, PSD/PSD 2, AIFMD och 4AMLD.

 

Du finner IKCs mångfaldspolicy här.

Organisationsschema IKC Capital AB