Bro

Koncern och styrelse IKC

Koncerninformation

IKC Financial Group AB

IKC Financial Group AB (556747-4266) är ägare av värdepappersbolaget IKC Capital, fondbolaget IKC Fonder AB samt servicebolaget IKC Administration Malmö AB.

IKC CAPITAL AB

Kategori
Värdepappersbolag

Organisationsnummer
556538-0325

FI Institutnummer
035542

Tillstånd

2007-11-01
Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.

IKC Fonder AB

Kategori
-

Organisationsnummer
556732-6953

 

IKC Administration Malmö AB

Kategori
Servicebolag

Organisationsnummer
556661-8459

Nedan finner du schematisk bild över koncernstrukturen

Laptops och papper

IKC Organisation och Styrelse

Ledning - Styrelsens ledamöter

Stefan Renno
Styrelseordförande
Stefan är VD för Quadra sarl och var tidigare VD för Coeli Asset Management. Innan han kom till Coeli jobbade Stefan på SEB som Head of SEB Merchant Banking Luxembourg och i Frankfurt där han ansvarade för kundrelationer inom Financial Institutions/Banks. Stefan har också arbetat med Corporate Development i Frankfurt och även globalt för SEB:s Trading rum, och med Treasury and Trading inom Trading Capital Markets i Luxemburg.

Lukas Lindkvist
Ordinarie ledamot
CEO Coeli Asset Management, Styrelseledamot Coeli Private Equity 2006-2016 AB, Styrelseledamot Coeli SICAV I & Coeli SICAV II, Suppleant Coeli Holding AB.
Innan Lukas kom till Coeli jobbade han på SEB Wealth Management i två år som Private Banker och åren innan som konsult för Olsten konsultbolag.
Lukas har en finansexamen från Stockholms Universitet och arbetade samtidigt på deltid som controller och revisor på två fastighets bolag, Retlaw Fastighets AB och Tigrams Fastighets AB.

Kristian Jacobsson
Ordinarie ledamot
Founded Zentro Founders and co-founded Kortio.se, Pensionera.se, Lendela.com & Finanzero.com.br. Ex executive at Schibsted, the leading online group in Sweden, and the CEO of Kundkraft.se, Suredo.se, Elpriser.se & Byttestrøm.no. 2009-2014 worked with Personal Finance; leading, establishing and buying new online companies within Schibsted (Kundkraft, Elpriser, Suredo, Lendo, Mobilio, MittBolån and Compricer).

 

Ledande befattningshavare

Markus Olsson
VD
Markus är utbildad Civilekonom ifrån Linköpings Universitet med erfarenhet från den finansiella sektorn. Tidigare Investment Manager på Pensionera, Pensionsspecialist Nordnet, Investeringsrådgivare Acta Kapitalförvaltning.

Niklas Lantz, Coeli
Regelefterlevnadsansvarig.

Suzanne Grenz, Änglarum Finanskonsult AB
Internrevisor. Partner i Änglarum Finanskonsult AB. Tidigare Kreditinspektör, Finansinspektionen. Compliance Officer och vd-assistent, Unibank A/S Sverige. Regelverksexpert, KPMG.

Du finner IKCs mångfaldspolicy här.

Organisationsschema IKC Capital AB

Organisationsschema