IKC 0-100

Flexibel blandfond för den offensive

För dig som vill placera globalt men inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor utgör fonden en lämplig bas i ett långsiktigt sparande. Fondens utgångsläge är ca 80 procents aktieandel och ca 20 procents ränteandel. Den aktiva investeringen sker i aktier, obligationer och fonder på hela den globala aktie- och räntemarknaden men vanligen sker merparten av ränteinvesteringarna på den svenska marknaden.

Fonden kan variera andelen aktier och räntor mellan 0-100 procent beroende på marknadsläget.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns på vår hemsida www.ikc.se

Fondfakta

Förvaltare: Niklas Hultqvist

Startdatum: 2009-12-28

Startkurs: SEK 100

ISINkod: SE0003116748

Kursnotering: Dagligen

Hållbarhet: Artikel 8

Risknivå: 5/7

Inträdesavgift: 0%

Utträdesavgift: 0%

Förvaltningsavgift: 1,7%

Noteringsvaluta: SEK

Fonden är tillgänglig för köp hos:
Allfunds, Alpcot, Aktieinvest, Avanza, Folksam, Fondmarknaden.se, Handelsbanken, LF Bank, MFEX (Fondab), Movestic , Nordnet, SAVR, SPP, Strivo, Söderberg & Partners, United Securities.

Förvaltare

Niklas Hultqvist IKC Medarbetare

Niklas Hultqvist

Förvaltare

Fondinformation

För vidare information om risker, avgifter, skatteregler, köp och försäljning av fondandelar, se dokumentation nedan.

Byggnader och ett torn

Senaste uppdateringarna kring våra blandfonder

Våra förvaltare Inge Knutsson, Niklas Hultqvist och Lars Bredenberg ger er tillsammans med VD Markus Olsson de senaste nyheterna om den aktiva förvaltningen av IKCs blandfonder.

Gå till senaste nyheterna om IKCs fonder

Här kan du köpa IKC 0-100

IKC Capital

”IKC - Vår egen väg. För din skull”