Händer som knappar på laptop

Köp Fonder

Så här köper du IKC fonder

Det finns flera olika sätt att köpa våra fonder, vi vill att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

IKCs fonder finns köpbara på flera olika fondplattformar. Nedan ger vi några exempel på samarbetspartners, men du kan också se en stor sammanställning av valbara fonder per plattform här.

IKC samarbetspartners

Välj den plattform där du redan är kund eller starta nytt konto hos några av våra samarbetspartners som erbjuder IKC fonder.

Försäkringsbolag

Har du en fondförsäkring hos SEB, SPP, Länsförsäkringar, Futur Pension eller Folksam kan du placera i våra fonder. För att kunna genomföra ett fondbyte till någon av våra fonder behöver du kontakt med en försäkringsförmedlare. Kontakta din försäkringsförmedlare eller lämna en intresseanmälan så ber vi en förmedlare kontakta dig.

Vad är bra att tänka på när du köper fonder?

Långsiktighet

När du investerar i fonder ska du helst tänka långsiktigt, minst i några år framöver.

Risknivå

IKC erbjuder både hög- och lågrisk fonder att investera i.

Väljer du fonder med låg risk kan du förvänta dig små kurssvängningar, både upp och ner. Det innebär en lägre risk för förluster men också en mindre möjlighet att få hög avkastning

Prioriterar du möjligheten till hög avkastning även om det innebär att värdet på sparandet kan variera kraftigt under spartiden kan du välja fonder med högre risk.

Generellt sett kan man säga att ju längre fram i tiden du behöver pengarna desto högre risk kan du ta. Kom ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning

Försök inte tajma marknaden

Historiskt sett har den bästa strategin varit att köpa regelbundet, vara långsiktig och gärna genom att månadsspara i fonder. Många småsparare gör misstaget att de försöker tajma marknaden. Det är mer regel än undantag att sådana försök misslyckats.

Att sprida risken

När du investerar i fonder sprider du risken mellan flera olika värdepapper. IKCs fonder innehåller alltifrån 25-100 olika värdepapper. Därför behöver du inte köpa så många olika fonder för att få en god riskspridning på ditt sparande, cirka 2-5 fonder i din portfölj räcker långt.

Vilken fond ska du välja?

IKC erbjuder tre typer av fonder,

  • Aktiefonder
  • Blandfonder
  • Räntefonder

Aktiefonder

Aktiefonder består av aktier. I Sverige skall en aktiefond innehålla minst 16 olika aktier. IKCs aktiefonder innehåller vanligtvis 20-30 olika bolag. Aktiefonder har en mycket god utvecklingspotential på sikt. På kort sikt är risken därför också störst i denna typ av fonder och passar dig som har en sparhorisont på minst 5 år.

Blandfonder

En blandfond innehåller både aktier och räntebärande papper. Blandfonder har god tillväxtpotential samtidigt som risken är lägre än i rena aktiefonder. Fördelningen mellan fondens aktieinnehav och ränteinnehav varierar mellan olika fonder samt över tid och finns angivet i fondens beskrivning.

Blandfonder passar dig som inte själv vill allokera dina innehav mellan aktiefonder och räntefonder.

Räntefonder

Räntefonder innehåller en eller flera typer av räntebärande tillgångar som t.ex. statsskuldväxlar, bostads-, kommun- och statsobligationer.

Räntefonder har oftast lägre risk än aktiefonder. Den förväntade avkastningen är därför också lägre. Gemensamt för alla räntefonder är att det ekonomiska ränteläget påverkar dem på olika sätt.

Denna sparform passar dig som tror att du kan komma att sälja dina fonder inom de närmsta åren.

Vill du läsa mer om våra fonder?