Nyheter

Senaste nyheterna från IKC

Månadsrapporter
Nyheter
20 september 2022

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 08/22

Sommarrallyt på börserna kom av sig när marknaden såg ökad risk för räntehöjningar samtidigt som det b...
Månadsrapporter
Nyheter
20 september 2022

Månadsrapport IKC Strategifond 08/22

Det har varit relativt stabilt på den svenska företagsobligationsmarknaden som inte hängde med i somma...
Månadsrapporter
Nyheter
05 augusti 2022

Månadsrapport IKC Strategifond 07/22

Det har varit lugnt i portföljen med relativt små bidrag från de flesta obligationsinnehaven. Fastighe...
Månadsrapporter
Nyheter
05 augusti 2022

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 07/22

Världsekonomin fortsätter att mattas av när penningpolitiken stramas åt för att motverka den höga infl...
Månadsrapporter
Nyheter
08 juli 2022

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 06/22

Det ekonomiska klimatet har förändrats i spåren av coronapandemin och kriget i Ukraina. Det råder  nu...
Månadsrapporter
Nyheter
08 juli 2022

Månadsrapport IKC Strategifond 06/22

Den svenska företagsobligationsmarknaden påverkas av svaghet i omvärlden och ett särskilt negativt sen...
Månadsrapporter
Nyheter
20 juni 2022

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 05/22

Osäkerheten kring världsekonomins utveckling framöver är stor med påverkan av kriget i Ukraina, pandem...
Månadsrapporter
Nyheter
20 juni 2022

Månadsrapport IKC Strategifond 05/22

Det har varit stora rörelser i marknaderna med kraftiga nedgångar och snabba återhämtningar utifrån ol...

Varje månad skickar vi ut vår analys av marknaden, anmäl dig här. Här är vår integritetspolicy.