Denna information är avsedd som marknadsföring

Förvaltarkommentar

Februari 2024

Tillväxttakten, framför allt i den amerikanska ekonomin, fortsätter att vara överraskande stark mot bakgrund av penningpolitiska åtstramningar. Inflationstakten i USA sjunker inte riktigt så snabbt som önskvärt och räntorna har kommit upp något men det har inte stört bilden av att det kommer räntesänkningar framöver. Marknaderna är väldigt positiva till de förutsättningar som skapas och tolkar de flesta nyheter positivt. Företagens rapporter var hyggliga och togs emot bra i de flesta fall. Den svenska företagsobligationsmarknaden är stark med påverkan från en positiv omvärld och mycket kapital att placera som skapar efterfrågan på obligationer. Avkastningsfonden hade en bra månad med en uppgång på nästan 0,7% och har därmed stigit med cirka 2,0% hittills i år.

Det har varit ett högt tempo med emissioner när allt fler företag får möjlighet att komma till marknaden och skaffa finansiering till rimliga villkor. Stor efterfrågan på emissionerna tyder på att det finns gott om likviditet som behöver investeras i marknaden. Avkastningsfonden deltog bland annat när Arwidsro och Coor emitterade nya obligationer för att ersätta befintliga. Fonden var också med när banker som DNB, Hoist Finance och SBAB emitterade efterställda obligationer. Att marknaden blir konkurrenskraftig som finansieringsalternativ för fler företag är positivt då det blir ett bättre långsiktigt utbud om fler väljer att fortsätta emittera och det även kan komma nya emittenter.

Det var generellt en bra utveckling i portföljen med positiva bidrag från flertalet innehav. Några undantag var Intrum som fick mycket negativ uppmärksamhet kring skuldsättningen och Heimstadens efterställda obligation där ränteutbetalningar skjuts på framtiden för att hantera likviditeten. Flera fastighetsbolag som Balder, Cibus, Corem etc utvecklades starkt när marknaden öppnade upp för emissioner i större utsträckning. Rebellion har fått möjlighet att återköpa obligationer i marknaden medan Biokraft tvingas lösa in obligationer på grund av ägarförändring. Marknaden gör positiva tolkningar i stor utsträckning och det är en stigande riskaptit i spåren av att konjunkturen är starkare än väntat. Avkastningsnivån på företagsobligationer är fortsatt hög med dagens räntenivå och en del förhöjda riskpremier.

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 juli 2024

IKC Månadsrapporter Juni

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Inflationslättnad gav nya rekordnivå...
Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...