IKC Strategifond

För dig som vill ha både aktier och räntor

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna, med fokus på den Nordiska marknaden. Fonden måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent.

Utgångsläget i en normal marknad är:
- Ca 70% räntepapper, ca 30% aktier.
- Ca 70% Norden, ca 30% globalt.

Räntedelen bygger främst på kreditrisk där man lånar ut pengar till företag, primärt i form av företagsobligationer. Fonden kompletteras med stabila och konjunkturokänsliga aktier, gärna med hög direktavkastning.

Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns på vår hemsida www.ikc.se

Fondfakta

Förvaltare: Lars Bredenberg

Startdatum: 2013-06-05

Startkurs: SEK 100

ISINkod: SE0004951432

Kursnotering: Dagligen

Hållbarhet: Artikel 8

Fondtyp: Blandfond

Risknivå: 4/7

Inträdesavgift: 0%

Utträdesavgift: 0%

Förvaltningsavgift: 0,90%

Noteringsvaluta: SEK

Fonden är tillgänglig för köp hos:
Allfunds, Alpcot, Avanza, Fondmarknaden.se, Fondo, Futur Pension, LF Bank, MFEX (Fondab), Movestic, Nordnet, SAVR, SEB Liv, SPP, Strivo, Säkra Spar, Söderberg & Partners.

Förvaltare

Lars Bredenberg IKC Medarbetare

Lars Bredenberg

Förvaltare

Fondinformation

För vidare information om risker, avgifter, skatteregler, köp och försäljning av fondandelar, se dokumentation nedan.

Byggnader och ett torn

Senaste uppdateringarna om IKC Strategifond

Här hittar du den senaste månadens rapport

Gå till Nyheter om IKC

Här kan du köpa IKC Strategifond

IKC Capital

”IKC - Vår egen väg. För din skull”