Denna information är avsedd som marknadsföring

Förvaltarkommentar

Februari 2024

Tillväxttakten, framför allt i den amerikanska ekonomin, fortsätter att vara överraskande stark mot bakgrund av penningpolitiska åtstramningar. Inflationstakten i USA sjunker inte riktigt så snabbt som önskvärt och räntorna har kommit upp något men det har inte stört bilden av att det kommer räntesänkningar framöver. Marknaderna är väldigt positiva till de förutsättningar som skapas och tolkar de flesta nyheter positivt. Företagens rapporter var hyggliga och togs emot bra i de flesta fall. Den svenska företagsobligationsmarknaden är stark med påverkan från en positiv omvärld och mycket kapital att placera som skapar efterfrågan på obligationer. Strategifonden hade en bra månad med en uppgång på över 1,7% och har därmed stigit med nästan 2,2% hittills i år.

Det var generellt en bra utveckling i portföljen med positiva bidrag från flertalet obligationsinnehav. Några undantag var Intrum som fick mycket negativ uppmärksamhet kring skuldsättningen och Heimstadens efterställda obligation där ränteutbetalningar skjuts på framtiden för att hantera likviditeten. Flera fastighetsbolag som Balder, Cibus, Corem etc utvecklades starkt när marknaden öppnade upp för emissioner i större utsträckning medan Rebellion har fått möjlighet att återköpa obligationer i marknaden. Aktieinnehaven hade en mestadels stark utveckling under månaden med uppgångar för bland annat Securitas och Volvo medan Academedia föll när det planerades ägarförändring. Marknaden gör positiva tolkningar i stor utsträckning och det är en stigande riskaptit i spåren av att konjunkturen är starkare än väntat. Avkastningsnivån på företagsobligationer är fortsatt hög med dagens räntenivå och en del förhöjda riskpremier.

Läs hela rapporten >>

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 juli 2024

IKC Månadsrapporter Juni

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Inflationslättnad gav nya rekordnivå...
Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...