Stad i ljus och en sjö
Denna information är avsedd som marknadsföring

Sammanfattning

  • Bred börsuppgång - övervikt aktier (Global Flexibel, Sverige Flexibel)
  • Volatilt kring Intrum, överlag stark kreditmarknad (Avkastningsfond)
  • Förhoppningar om räntesänkningar bidrog till positiv börsutveckling

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att  du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns på vår hemsida www.ikc.se.

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...
Nyheter
02 maj 2024

IKC Avkastningsfond får utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards

När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2024 års upplaga finns IKC Avkastnin...