IKC Avkastningsfond får utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards

Denna information är avsedd som marknadsföring

 

När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2024 års upplaga finns IKC Avkastningsfond åter igen med på listan av vinnare. Det är sjunde året i rad som den aktivt förvaltade räntefonden tilldelas priser av en ledande fondutvärderare när fonden får priset:

“IKC Avkastningsfond A, Best Bond SEK Fund Over 5 Years”

Refinitiv Lipper Fund Awards har sedan lång tid tillbaka delats ut till fonder runt om i världen som över tid uppvisat bra riskjusterad avkastning i jämförelse med andra fonder i sin kategori. Utmärkelserna bygger på Refinitiv Lippers metodik som gör en oberoende bedömning av fondernas utveckling över tid.

”Jag är glad över att även i år bli belönad med denna utmärkelse från en av de ledande fondutvärderarna. Det är ett kvitto på att Avkastningsfonden ger kunderna en bra riskjusterad avkastning över tid och därmed kan vara en naturlig del i många portföljer.”, säger Lars Bredenberg

 

Jämfört med andra mer exotiska fonder kan nog Avkastningsfonden framstå som lite tråkig i sin enkelhet. En rimlig förväntan i dagens ränteläge är att fonden ska kunna ge två till tre procent avkastning över den riskfria räntan per år över tid. Det är något fonden har lyckats leverera historiskt och även om det har funnits svängningar på kortare perioder har det varit relativt stabil avkastning per år

 

IKC Avkastningsfond är tänkt att fungera som en försiktig del i en långsiktig portfölj. Det gör att den till att börja med behöver ge en viss avkastning över tid för att inte urholka sparandet. Sedan bör den vara relativt stabil för att bidra till att hålla nere risken i en portfölj. Samtidigt ska påpekas att företagsobligationer naturligtvis inte är helt riskfria.

”Den huvudsakliga risken i portföljen är kreditrisk och jag föredrar relativt korta löptider för att undvika för stora svängningar med marknaden. Dessutom vill jag ha en väl diversifierad portfölj med exponering mot fler än hundra olika bolag för att minska effekten av att det inträffar något kring ett enskilt bolag”

 

Lars Bredenberg ser ljust på framtiden och ser stora möjligheter att leverera god avkastning även i fortsättningen.

”Det finns många fina företag som är intresserade av att finansiera sig i den svenska företagsobligationsmarknaden vilket ger möjlighet för fondsparare att vara en del av finansieringslösningen och få en bra riskjusterad avkastning. Jag tycker att det är rimligt att fonden ska kunna avkasta två till tre procent utöver riskfri ränta i genomsnitt per år efter avgifter.”, säger han.

 

Relaterade länkar

Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics Certificate

IKC Avkastningsfond

 

IKC Avkastningsfond finns tillgänglig hos bland andra våra samarbetspartners Avanza, Futur Pension, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Max Matthiessen, Nordnet, Savr, Sparbanken Syd, Strivo och Söderberg & Partners.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns på vår hemsida www.ikc.se.

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...
Marknadsbrev
Nyheter
12 april 2024

IKC Månadsrapporter Mars

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Bred börsuppgång - övervikt aktier (...