Förvaltarkommentar

Oktober 2023

Terrorattack och krig i Israel skapade ökad geopolitisk oro som påverkar situationen i världen även om marknadernas fokus relativt snabbt återgick till ekonomi och centralbanker. Motståndskraften mot högre räntenivåer har varit fortsatt god, särskilt i den amerikanska ekonomin. En mer balanserad arbetsmarknad och avtagande inflation är positivt för centralbankerna som förfaller vara nära räntetoppen även om de kommunicerar att räntorna behöver hållas höga en tid. Många företag har kommit med rapporter som visar relativt goda resultat men i de fall det har varit besvikelser har de negativa rörelserna varit stora. Den svenska företagsobligationsmarknaden har påverkats av svaghet i omvärlden och är mer avvaktande. Strategifonden hade en svag månad med en nedgång på cirka 0,9% och har därmed stigit med knappt 1,7% hittills i år.

Utvecklingen i obligationsportföljen var generellt svag med kursnedgångar som kompenserades av relativt höga kuponger. Obligationer värderades ner kraftigt för bolag som brottas med problem, exempelvis Oscar Properties som har problem med sin finansiering och Caybon som rapporterade svagt resultat.  Även Ellos som kom med en stark rapport tappade på oro kring kapitalstrukturen. Den positiva trenden kring Corem fortsatte emellertid och det bidrog positivt att Sollentuna Stinsen återbetalade sin obligation till överkurs. De flesta aktieinnehaven gick ner under månaden med svag utveckling för bland annat Arjo, Coor och Thule. Undantag med stigande kurser var exempelvis Ambea och Telia. Osäkerheten i omvärlden har ökat ytterligare på den geopolitiska sidan även om ekonomierna visar motståndskraft och räntehöjningarna kan närma sig slutet. Avkastningsnivån är hög i marknaden med relativt höga riskpremier och en räntenivå som har kommit upp.

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 juli 2024

IKC Månadsrapporter Juni

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Inflationslättnad gav nya rekordnivå...
Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...