Förvaltarkommentar

April 2021

I takt med att vaccineringar genomförs har fokus flyttats från hantering av smittspridning till kraften i återhämtningen och risk för överhettning. Ekonomier signalerar styrka när de återöppnas och det finns då farhågor att det ska medföra inflation, men ränteuppgången har stannat av vilket tyder på att risken ses som begränsad. Många företag har presenterat rapporter med överraskande starka resultat men reaktionerna i marknaden har varit ganska dämpade. Det är ett tecken på att tidigare uppgångar hade prisat in bra resultat och att värderingen är relativt utmanande men det finns få alternativ vilket ger stöd. Styrka i de globala marknaderna påverkar den svenska företagsobligationsmarknaden positivt och det förefaller också som att det fortfarande finns gott om likviditet som ska placeras. Strategifonden levererade åter en väldigt stark månad med en uppgång på nästan 2,1% och har därmed stigit med över 6,7% hittills i år. 

Det var en god bredd på utvecklingen i portföljen med positiva bidrag från de flesta obligationsinnehaven. Ett undantag var SAS där eventuella likviditetsbehov lyftes fram. Några som bidrog positivt var bland annat Sono Group som genomförde sin refinansiering och Ellos där det klargjordes tydliga gränser mot en svag ägare. Utvecklingen för aktieinnehaven var övervägande stark. Några, exempelvis ICA, Telia och Resurs Bank, backade på sina rapporter medan bland andra Arjo, Duni, Nokia och Svolder steg kraftigt. Fondinnehaven utvecklades starkt under månaden. Prognoserna pekar på en kraftfull global återhämtning som eldas på av fortsatta stimulanser och ger styrka till marknaderna med risken som påtalas att det kan bli överhettning som skapar inflation och högre räntor. 

Läs hela rapporten >>

 

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...
Nyheter
02 maj 2024

IKC Avkastningsfond får utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards

När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2024 års upplaga finns IKC Avkastnin...