Förvaltarkommentar

Juni 2023

Centralbankerna stramar åt och ger tuffa uttalanden för att visa att de verkligen prioriterar att få ner inflationen vilket gör att förväntningar på räntesänkningar skjuts fram. De flesta ekonomier runt om i världen ser motståndskraftiga ut och det dämpar recessionsoron. En del diskussioner i Sverige har handlat om dilemmat med den svaga kronan och vad som kan göras för att den ska bli starkare. I den svenska företagsobligationsmarknaden fortsatte det att vara en del oro kring fastigheter medan andra delar var stabila. Avkastningsfonden var nära oförändrad med en nedgång på cirka 0,1 % under månaden efter att ha svängt en del och det första halvåret blev därmed bra med en uppgång på drygt 2,9%.

Aktiviteten i marknaden var god innan den började avta inför sommaren och efterfrågan föreföll bra på de obligationer som företagen emitterade även om det var ganska dyrt för en del. De flesta fastighetsbolag har fortsatt väldigt begränsad tillgång till marknaden och söker annan finansiering. Avkastningsfonden deltog bland annat när Sergel ersatte en obligation som förföll med en ny och när Storskogen emitterade en längre obligation för att lösa in en kortare. Fonden var också med när Swedbank och Nordax emitterade efterställda obligationer som ett led i arbetet med kapitalstrukturen och när Hedin Bil kom tillbaka till marknaden. Det gjordes också en del affärer när det uppstod möjligheter och för att hantera likviditet. Förhoppningsvis kommer marknaden att öppna upp bra efter sommaren och ge möjlighet för olika företag att emittera på rimliga villkor.

Utvecklingen i portföljen var fortsatt splittrad under månaden med underliggande positiv utveckling med stabilitet i omvärlden medan oro för fastighetsrelaterade innehav gav svaghet. Störst oro var det återigen kring sådant som är relaterat till SBB med spridning till andra fastighetsbolag som exempelvis Heimstaden. Det var även viss svaghet kring byggrelaterade bolag som Magnolia och YA som hamnade åter under press medan Desenio fortsatte sin återhämtning. Att Storskogen och Sergel emitterade nya obligationer för att lösa gamla gav positiva bidrag och det var även positivt att Humble meddelade att de hade skaffat ny finansiering utanför obligationsmarknaden även om det är tråkigt långsiktigt att tappa emittenter. Det är ett osäkert läge i omvärlden med krig och inflationsproblem som medför risker och det finns oro kring fastighetsbolagen men det speglar sig också i relativt höga riskpremier som medför höga avkastningsnivåer i marknaden.

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 juli 2024

IKC Månadsrapporter Juni

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Inflationslättnad gav nya rekordnivå...
Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...