Förvaltarkommentar

September 2023

Det är fortsatt god motståndskraft mot penningpolitiska åtstramningar i den amerikanska ekonomin där arbetsmarknaden är stark medan inflationen har dämpats. I Europa är den ekonomiska utvecklingen svagare men ändå med viss inflationsoro. Med paus i räntehöjningar eller signaler om att det kan ha varit sista höjningen förefaller räntetoppen ha nåtts eller vara nära för många centralbanker. Budskap om att räntesänkningar kommer att dröja har dock fått de längre räntorna att stiga vilket har medfört viss svaghet på aktiemarknader runt om i världen. I den svenska företagsobligationsmarknaden har efterfrågan varit stark och det har medfört en relativt god utveckling. Strategifonden hade en svag månad med en nedgång på knappt 0,4% och har därmed stigit med nästan 2,6% hittills i år.

Utvecklingen i obligationsportföljen var relativt stabil med positiva bidrag från de flesta innehaven. Undantag var bland annat Arenakoncernen där ett uppköp avbröts och Heimstaden som fortsatte att pressas av att det skrivs en del negativt. Annars var det generellt en positiv utveckling för fastighetsobligationer när exempelvis Balder och Fastpartner efterfrågades i marknaden medan de nedtryckta obligationerna från SBB rekylerade upp efter nyheter om att de förbättrar likviditeten genom en affär. De flesta aktieinnehaven gick ner under månaden med svag utveckling för bland annat Arise, Atrium Ljungberg och Essity. Undantag med stigande kurser var exempelvis Handelsbanken och Tele2. Osäkerheten i omvärlden finns kvar även om ekonomierna visar motståndskraft och räntehöjningarna kan närma sig slutet. Relativt höga riskpremier och en räntenivå som har kommit upp ger höga avkastningsnivåer i marknaden.

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 april 2024

IKC Månadsrapporter Mars

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Bred börsuppgång - övervikt aktier (...
Marknadsbrev
Nyheter
14 mars 2024

IKC Marknadsbrev Februari

Denna information är avsedd som marknadsföring Förvaltarkommentar Aktiemarknaderna steg i inledninge...
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/wp-content/plugins/gen-cookie-notice/inc/class-gen-cookie-notice-functions.php on line 97