Förvaltarkommentar

Mars 2022

Hemska nyheter fortsätter att strömma in från kriget i Ukraina och omvärlden har infört ytterligare sanktioner mot Ryssland. Europa importerar dock fortfarande rysk olja och gas vilket dämpar effekten även om sanktionerna med tiden påverkar världsekonomin. Marknaderna har skakat av sig den direkta krigsoron och fokuserar i större utsträckning på inflation, ränteutveckling och kommande rapportperiod. Det har varit en starkare utveckling på aktiemarknaderna runt om i världen medan räntemarknaderna delvis har påverkats av stigande räntor. En stabilare omvärld har medfört att den svenska företagsobligationsmarknaden har börjat återhämta sig. Strategifonden vände sin tidigare svaga utveckling med en uppgång på över 0,8% under månaden och har därmed backat med drygt 3,1% hittills i år.

Det har varit en blandad utveckling för obligationsinnehaven i portföljen när återhämtningen har varit olika kraftfull för olika obligationer. Det är viss press på företag som har exponering mot Ryssland såsom Kährs även om exponeringen är begränsad. Det var mycket positivt att Cabonline lyckades genomföra sin refinansiering och Scandinavian Cosmetics blev uppköpta av Storskogen. Aktieinnehaven utvecklades generellt bra med uppgångar för stabila bolag som SCA och Telia medan exempelvis Arjo och Elekta tappade. Det är fortsatt stor osäkerhet kring utvecklingen framöver. Världsekonomin verkade återhämta sig starkt men kommer nu påverkas av sanktionerna och att centralbankerna behöver höja räntor för att motverka hög inflation. Den svenska företagsobligationsmarknaden har en stor andel rörlig ränta vilket gör att det blir begränsad direkt påverkan av stigande räntor, men det kan få en indirekt effekt genom att det påverkar företagen.

 

Läs hela rapporten >>

 

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 april 2024

IKC Månadsrapporter Mars

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Bred börsuppgång - övervikt aktier (...
Marknadsbrev
Nyheter
14 mars 2024

IKC Marknadsbrev Februari

Denna information är avsedd som marknadsföring Förvaltarkommentar Aktiemarknaderna steg i inledninge...
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/wp-content/plugins/gen-cookie-notice/inc/class-gen-cookie-notice-functions.php on line 97