Förvaltarkommentar

September 2021

Det har varit viss oro kring komponentbrist, fraktproblem och energitillgång som har påverkat synen på konjunkturutvecklingen fram-över, särskilt som osäkerheten kring utvecklingen i Kina har ökat. På räntemarknaderna har det också blivit mer diskussioner om nedtrappning av obligationsköpen i USA som har medfört att räntorna har börjat stiga. Sammantaget har det gett en negativ påverkan på marknaderna runt om i världen med rekyler nedåt i börskurser. Den svenska företagsobligationsmarknaden har dock inte påverkats av den svagare omvärlden utan fortsatt att utvecklas starkt med god efterfrågan. Strategifonden backade med cirka 0,6% under månaden och uppgången är nu knappt 9,9% hittills i år.

De flesta obligationsinnehaven i portföljen gav positiva bidrag under månaden. Ett undantag var Heimstaden som gjorde en jätteaffär med köp av fastigheter från Akelius och ska finansiera det genom att emittera stor volym av nya obligationer vilket sätter press på de befintliga obligationerna. Det motverkas i viss mån av att de har skaffat en kreditrating. Humble Group och Dentalum påverkades däremot positivt när de emitterade obligationer i samband med att de genomförde företagsförvärv. Aktieinnehaven hade en svagare utveckling. Academedia föll efter politiska utspel om vinstförbud för skolverksamhet medan bland annat investmentbolagen Investor och Kinnevik drogs med ned i rekylen på börsen. Sobi steg däremot kraftigt när ryktet besannades och det presenterades ett bud på bolaget medan storbankerna Nordea och SEB gick upp tillsammans med stigande ränta. Det är fortsatt goda förutsättningar med gott om likviditet i den svenska företagsobligationsmarknaden även om det finns en risk för påverkan från omvärlden om det blir stökigare.

 

Läs hela rapporten >>

 

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Månadsrapporter
Nyheter
20 september 2022

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 08/22

Sommarrallyt på börserna kom av sig när marknaden såg ökad risk för räntehöjningar samtidigt som det b...
Månadsrapporter
Nyheter
20 september 2022

Månadsrapport IKC Strategifond 08/22

Det har varit relativt stabilt på den svenska företagsobligationsmarknaden som inte hängde med i somma...