Förvaltarkommentar

Maj 2021

Återhämtningen för ekonomierna fortsätter i takt med att vaccinering möjliggör att samhällen återöppnas. Den inflationsoro som har florerat när det kommer stark statistik har dämpats något och det har varit en lugn utveckling i marknaderna med relativt små rörelser. De flesta företag går bra och har god tillgång till kapital vilket bidrar till att många är optimistiska. En stabil utveckling i omvärlden är positivt för den svenska företagsobligationsmarknaden där det fortfarande verkar finnas ganska gott om likviditet som ska placeras. Det blev återigen en stark månad för Avkastningsfonden med en uppgång på cirka 0,5% och fonden har därmed stigit med nästan 3,3% hittills i år.

Det är väldigt hög aktivitet i marknaden när många företag får möjlighet att emittera obligationer för att finansiera sig på förmånliga villkor. De fortsätter att emittera gröna och hållbara obligationer i allt större utsträckning. Avkastningsfonden deltog bland annat när Scandinavian Biogas, som klassas mörkgrönt, emitterade och när Norlandia refinansierade sig med en hållbarhetskopplad obligation. Fonden var även med när Storskogen kom till marknaden med en, med svenska mått mätt, väldigt stor högränteemission. Stark utveckling och hög aktivitet förefaller hålla i sig ända fram tills det kommer en lugnare sommarperiod.

Det har varit en god bredd i portföljen med positiva bidrag från de flesta innehaven under månaden. Fastpartner utvecklades starkt efter att ha erhållit en IG-rating från Moodys och konvertibeln i Samhällsbyggnadsbolaget påverkades positivt av en stigande aktiekurs. Genomförda och annonserade refinansieringar gav en positiv påverkan på befintliga obligationer från bland annat Norlandia och IB Invest. Deltagande i emissioner var också generellt positivt då flertalet nya obligationer handlades upp direkt. Några som påverkade negativt var konvertibler från Arise och Cellink där aktiekurserna backade samt Grieg som kom med en svag rapport. Utvecklingen i omvärlden är stark när den globala återhämtningen drivs på av fortsatta stimulanser. I den svenska marknaden förefaller det finnas gott om likviditet att ta emot emissioner. Sammantaget ger det bra förutsättningar för en god utveckling.

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden I takt med den historiskt låga räntenivån har efterfrågan på nya räntefonder ökat. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 juli 2024

IKC Månadsrapporter Juni

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Inflationslättnad gav nya rekordnivå...
Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...