Förvaltarkommentar

Februari 2022

Rysslands aggressioner visade sig värre än befarat när de inledde ett fullskaligt anfallskrig mot Ukraina och det har drivit upp de geopolitiska riskerna kraftigt. Det är i första hand en humanitär katastrof men har även en negativ klimatpåverkan och de kraftfulla sanktionerna som införs mot Ryssland kommer att påverka världsekonomin. Centralbankerna blir troligen försiktigare med åtstramningar även om råvarupriser kan komma att driva upp inflationen ännu högre på kort sikt. Svensk ekonomi och svenska företag påverkas främst indirekt av sanktionerna via exempelvis energipriser, komponentbrist och de finansiella marknaderna. Turbulens på marknader runt om i världen har även påverkat den svenska företagsobligationsmarknaden med stigande riskpremier och fallande priser som följd. Det medförde att Avkastningsfonden hade en väldigt svag månad med en nedgång på 1,0% och fonden har därmed gått ner med nästan 0,7% hittills i år.

Aktiviteten med emissioner avtog allt eftersom de geopolitiska spänningarna ökade och avstannade nästan helt när Ryssland inledde invasionen. Innan dess deltog Avkastningsfonden när hotellfastighetsbolaget Midstar kom till marknaden och när Fastators dotterbolag Företagsparken emitterade en obligation. Fonden har i övrigt gjort en del affärer för att korrigera utifrån marknadsklimatet och för att hantera likviditeten. Det är stiltje för närvarande men det förefaller finnas ganska många företag som vill komma till marknaden framöver när förhållanden återigen öppnar upp vilket talar för att det kan bli högre aktivitet längre fram. 

Det har varit en svag utveckling för de flesta innehaven i portföljen även om kuponger har motverkat i viss mån. SBB påverkades särskilt negativt av att det publicerades en kritisk rapport med koppling till aktieblankare. Även obligationer från andra fastighetsbolag som Heimstaden backade en hel del under månaden liksom längre obligationer från bland annat Storskogen, Stillfront och Verisure. Kortare obligationer klarade sig generellt bättre och Ice Group gynnades av att den kom in en ny stark ägare. Det är en extrem osäkerhet kring utvecklingen framöver även om världsekonomin såg ut att vara i en relativt stark återhämtningsfas före Rysslands invasion och det gör att det finns visst utrymme att hantera effekter av sanktioner. Den svenska företagsobligationsmarknaden balanseras i viss mån av att utbudet av nya obligationer nästan har försvunnit.

 

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden I takt med den historiskt låga räntenivån har efterfrågan på nya räntefonder ökat. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...
Nyheter
02 maj 2024

IKC Avkastningsfond får utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards

När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2024 års upplaga finns IKC Avkastnin...