Oro kring stigande amerikanska räntor och svagare tillväxtutsikter i Kina och Europa bidrog till att aktiemarknaderna föll i inledningen av september. Framåt mitten av månaden steg aktiemarknaderna i samband med att statistik för bl.a. producentpriser och detaljhandel i den amerikanska ekonomin kom in bättre än befarat. Kort därefter föll aktiemarknaderna när oro kring stigande amerikanska räntor förstärktes av en hökaktig ton från den amerikanska centralbankens chef i samband med att FED lämnade styrräntan oförändrad. Dåliga utsikter för en politisk budgetöverenskommelse i den amerikanska kongressen bidrog till en svag utveckling på aktiemarknaderna i slutet av månaden...

 

Läs mer...

 

 

IKC Marknadsbrev är ett elektroniskt placeringsbrev som vi skickar ut 10 ggr/år. Våra förvaltare ger sina synpunkter på placeringarna i fonderna samt ger en inblick i de senaste marknadsrörelserna. Vi berättar även om nya produkter och var du kan träffa oss på kommande events.

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...
Nyheter
02 maj 2024

IKC Avkastningsfond får utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards

När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2024 års upplaga finns IKC Avkastnin...