Oro kring stigande amerikanska räntor och svagare tillväxtutsikter i Kina och Europa bidrog till att aktiemarknaderna föll i inledningen av september. Framåt mitten av månaden steg aktiemarknaderna i samband med att statistik för bl.a. producentpriser och detaljhandel i den amerikanska ekonomin kom in bättre än befarat. Kort därefter föll aktiemarknaderna när oro kring stigande amerikanska räntor förstärktes av en hökaktig ton från den amerikanska centralbankens chef i samband med att FED lämnade styrräntan oförändrad. Dåliga utsikter för en politisk budgetöverenskommelse i den amerikanska kongressen bidrog till en svag utveckling på aktiemarknaderna i slutet av månaden...

 

Läs mer...

 

 

IKC Marknadsbrev är ett elektroniskt placeringsbrev som vi skickar ut 10 ggr/år. Våra förvaltare ger sina synpunkter på placeringarna i fonderna samt ger en inblick i de senaste marknadsrörelserna. Vi berättar även om nya produkter och var du kan träffa oss på kommande events.

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 november 2023

IKC Marknadsbrev Oktober

Aktiemarknaderna föll i inledningen av oktober i samband med att långa amerikanska räntor steg. Kort d...
Månadsrapporter
Nyheter
13 november 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 10/23

Förvaltarkommentar Oktober 2023 Terrorattack och krig i Israel skapade ökad geopolitisk oro som påve...