Förvaltarkommentar

September 2022

Centralbankerna är väldigt bestämda i sina uttalanden om att de måste få ner inflationen och de har fortsatt att strama åt penningpolitiken i snabb takt. Det skapar i sin tur oro för att de ska strama åt för mycket så att det medför en djup recession. Utöver detta finns det stor osäkerhet kring energimarknaden i Europa och utvecklingen i Ukraina när Ryssland valde att eskalera situationen med skenomröstningar för att annektera områden. De flesta marknaderna har utvecklats svagt och det är en väldigt negativ syn bland investerare för närvarande. Den svenska företagsobligationsmarknaden har påverkats även om den höga underliggande avkastningsnivån motverkar i viss mån. Strategifonden utvecklades svagt under månaden med en nedgång på nästan 3,4% och fonden har därmed gått ner med drygt 10,7% hittills i år.

Det har varit en generellt svag utveckling med påverkan från omvärlden och det har medfört negativa bidrag från de flesta obligationsinnehaven. Fastighetsobligationer har fortsatt att pressas, bland annat som en följd av att NP3 fick betala mycket i sin nya obligation, medan det var positivt när Strömma annonserade planer på att lösa sin obligation med annan finansiering. Aktieinnehaven gick generellt svagt som en följd av en svagare börs. Ett undantag var Handelsbanken som utvecklades positivt. Några förlorare var däremot Intrum som gjorde en nedskrivning av skuldportföljen och Thule som varnade för sämre resultat. Höga riskpremier och räntor ger förutsättningar för en god återhämtning framöver även om det finns stor osäkerhet kring penningpolitik och situationen i energimarknaden.

Läs hela rapporten >>

 

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...
Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...