Förvaltarkommentar

Oktober2022

Med något lägre energipriser kom det visst hopp om att inflationen kunde vara på väg att vända ner och att det därmed kunde blir lite lugnare takt i centralbankernas åtstramningar. Det minskade farhågorna för en djup recession framöver. Företagen har också generellt uppvisat god motståndskraft med bra resultat under rapportperioden. Det har medfört en stark utveckling på många marknader runt om i världen. Den svenska företagsobligationsmarknaden hakade dock inte på utan var fortsatt pressad av negativt sentiment trots väldigt hög underliggande avkastningsnivå. Strategifonden gynnades av att ha viss aktieexponering och utvecklades bra under månaden med en uppgång på nästan 1,0% och fonden har därmed gått ner med knappt 9,9% hittills i år.

Det har varit en generellt svag utveckling med negativa bidrag från de flesta obligationsinnehaven fastän omvärlden har varit inne i en starkare period. Fastighetsobligationer har fortsatt att pressas ner av ett negativt sentiment och även obligationer från förvärvsdrivna bolag som Storskogen har fortsatt att utvecklas negativt.  Aktieinnehaven gick å andra sidan generellt starkt som en följd av en positiv börsutveckling. Bankaktier som Handelsbanken steg efter att ha rapporterat bra resultat och investmentbolag som Investor följde med i börsuppgången. Mycket höga riskpremier och stigande räntor ger förutsättningar för en god återhämtning framöver även om det finns stor osäkerhet kring penningpolitik, konjunkturutveckling och situationen i energimarknaden.

Läs hela rapporten >>

 

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 november 2023

IKC Marknadsbrev Oktober

Aktiemarknaderna föll i inledningen av oktober i samband med att långa amerikanska räntor steg. Kort d...
Månadsrapporter
Nyheter
13 november 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 10/23

Förvaltarkommentar Oktober 2023 Terrorattack och krig i Israel skapade ökad geopolitisk oro som påve...