Förvaltarkommentar

Juni 2021

Det är hög tillväxt runt om i världen när samhällen återöppnas och ekonomierna återhämtar sig, men det finns en del flaskhalsar i form av komponentbrist och begränsad fraktkapacitet. Detta skapar också viss oro för att utbudsproblem ska medföra inflationstryck. Utvecklingen i marknaderna är dock väldigt stabil med låga räntor och stigande aktiekurser, vilket tyder på att det finns en tro på att centralbankerna kommer att fortsätta stötta marknaderna. En stabil utveckling i omvärlden är positivt för den svenska företagsobligationsmarknaden där det förefaller som att det finns relativt mycket likviditet att placera. Det blev en stark månad för Strategifonden som steg med cirka 1,2% och fonden kan därmed summera uppgången under första halvåret till nästan 8,5%.

Det har varit en månad med positiva bidrag från de flesta obligationsinnehaven i portföljen. Ett undantag var att den gamla obligationen från VNV Global backade lite efter emission av en ny medan det var stora positiva rörelser när Hoist Group fick ett uppköpserbjudande och när Oscar Properties lyckade refinansiera sin obligation. Utvecklingen för aktieinnehaven var blandad. Läkemedelsbolagen Novo Nordisk och Sobi utvecklades starkt liksom Bilia medan Duni och Millicom backade tillbaka. Fondinnehaven utvecklades generellt starkt under månaden och påverkades även positivt av valutakursutvecklingen. Utvecklingen i omvärlden förefaller stabil och i den svenska marknaden verkar vi gå in i en sommarstiltje med ganska gott om likviditet som väntar på nya emissioner efter sommaren. Det ger förutsättningar för en lugn utveckling även om det finns risker som kan stöka till det.

Läs hela rapporten >>

 

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 april 2024

IKC Månadsrapporter Mars

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Bred börsuppgång - övervikt aktier (...
Marknadsbrev
Nyheter
14 mars 2024

IKC Marknadsbrev Februari

Denna information är avsedd som marknadsföring Förvaltarkommentar Aktiemarknaderna steg i inledninge...
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/wp-content/plugins/gen-cookie-notice/inc/class-gen-cookie-notice-functions.php on line 97