Förvaltarkommentar

Juni 2022

Det ekonomiska klimatet har förändrats i spåren av coronapandemin och kriget i Ukraina. Det råder nu en situation som inte har setts på länge med hög inflation som driver fram räntehöjningar. Huvudsakligt fokus har riktats mot stigande kostnader och om centralbankernas räntehöjningar kommer att leda till en recession och därmed risk för stagflation. I marknaderna har det varit stora rörelser och en mycket negativ utveckling. Den svenska företagsobligationsmarknaden påverkas av svaghet i omvärlden och ett särskilt negativt sentiment kring fastigheter som är en viktig sektor. Strategifonden hade en väldigt svag månad med en nedgång på drygt 4,8% och har därmed gått ner med nästan 9,2% hittills i år.

Den negativa marknaden medförde att i princip alla obligationsinnehaven i portföljen utvecklades svagt. Några undantag var Acroud som lyckades refinansiera med en ny obligation och Baseload som löste in sin obligation i förtid. Särskilt svaga var fastighetsbolagens efterställda obligationer där det har uppstått osäkerhet kring om de kommer att lösas in vid första möjliga tillfälle eller om de kommer att bli kvar med lång löptid. Det har även varit svag utveckling för obligationer från huvudägare till fastighetsbolag, exempelvis IBinvest, och e-handlare som Ellos. Även aktieinnehaven hade en övervägande svag utveckling med nedgångar för fastighetsbolag som AtriumLjungberg och investmentbolag som Svolder. Defensiva aktier som Essity och AstraZeneca tillhörde dom som utvecklades bra. Det är väldigt stor osäkerhet kring ekonomierna som skapar oro i marknaderna vilket har drivit upp riskpremierna och därmed avkastningskravet på företagsobligationer kraftigt.

Läs hela rapporten >>

 

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 april 2024

IKC Månadsrapporter Mars

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Bred börsuppgång - övervikt aktier (...
Marknadsbrev
Nyheter
14 mars 2024

IKC Marknadsbrev Februari

Denna information är avsedd som marknadsföring Förvaltarkommentar Aktiemarknaderna steg i inledninge...
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/wp-content/plugins/gen-cookie-notice/inc/class-gen-cookie-notice-functions.php on line 97