Denna information är avsedd som marknadsföring

Förvaltarkommentar

Januari 2024

Det är en starkare utveckling än väntat med god tillväxt för den amerikanska ekonomin och prognoser globalt har justerats upp en del. Inflationstakten fortsätter ändå att dämpas och det har kommit allt tydligare signaler från centralbankerna om att de planerar för räntesänkningar framöver. I marknaderna blev det en liten motreaktion på förra årets starka avslutning när räntorna steg något och börserna backade i inledningen av det nya året. Den svenska företagsobligationsmarknaden har startat året positivt med mycket kapital som ska placeras vilket skapar efterfrågan på obligationer. Det har förbättrat situationen för många företag, särskilt fastighetsbolagen, som får bättre tillgång till marknadsfinansiering. Avkastningsfonden hade en stark start på året med en uppgång på 1,3% under månaden.

Med stor efterfrågan in i året blev det högt tempo med emissioner redan från start. Det började med de större och starkare bolagen och öppnade sedan även för en del mindre bolag. Avkastningsfonden deltog när Balder och Catena startade året med tidiga emissioner och när Corem emitterade för första gången på flera år. Fonden var också med när SBAB och Islandsbanki emitterade seniora obligationer samt när Länsförsäkringar Bank och Klarna emitterade efterställda obligationer. Det är positivt att marknaden öppnar upp som finansieringsalternativ för fler företag och att villkoren blir så pass attraktiva att de flesta väljer att fortsätta emittera för att utbudet ska vara bra långsiktigt.

Utvecklingen i portföljen var generellt bra med positiva bidrag från de flesta innehaven. Ett par undantag var Resurs Bank som tyngdes av att de kom med en vinstvarning och Impero som inledde förhandlingar för att hantera sin obligation. Fastighetsbolag som Balder, Corem, Fastpartner, Platzer etc utvecklades starkt som en följd av förbättrade finansieringsmöjligheter och förväntan på framtida räntesänkningar. Flera banker, bland andra Klarna och Hoist, fortsatte sin positiva trend medan Zengun mottogs positivt när de emitterade en ny obligation för att lösa sin befintliga i förtid. Marknaden har stort fokus på ränteutvecklingen och centralbankernas agerande för närvarande även om det finns mycket geopolitisk oro runt om i världen som kan skapa turbulens. Det är fortsatt en relativt hög avkastningsnivå på företagsobligationer med dagens räntenivå och en del höga riskpremier.

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 april 2024

IKC Månadsrapporter Mars

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Bred börsuppgång - övervikt aktier (...
Marknadsbrev
Nyheter
14 mars 2024

IKC Marknadsbrev Februari

Denna information är avsedd som marknadsföring Förvaltarkommentar Aktiemarknaderna steg i inledninge...
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/wp-content/plugins/gen-cookie-notice/inc/class-gen-cookie-notice-functions.php on line 97