Förvaltarkommentar

Januari 2022

Mildare symtom av omikron och en väldigt snabb smittspridning som verkar avta har medfört mer lugn kring coronaviruset och en möjlighet för samhällen att börja öppna upp. Däremot har det kommit ökande geopolitisk oro genom Rysslands aggressiva beteende kring Ukraina och de höga inflationssiffrorna skapar behov av åtstramning från centralbankerna som medför oro för den ekonomiska utvecklingen. Företagens rapporter har kommit lite i skymundan även om de har fått effekt på enskilda aktier. Sammantaget har det varit relativt stora nedgångar på aktiemarknaderna och även en påverkan på räntemarknaderna. Den svenska företagsobligationsmarknaden har emellertid visat motståndskraft och varit relativt stabil. Det gjorde att Avkastningsfonden kunde börja det nya året bra med en uppgång på drygt 0,3% under månaden.

Även om det har varit stökigt i omvärlden har aktiviteten med emissioner kommit i gång bra under inledningen av året. Avkastningsfonden deltog bland annat när Corem och Arwidsro emitterade nya gröna obligationer och när Millicom emitterade under sitt hållbarhetsramverk. Vidare medverkade fonden även när Idun och VNV Global emitterade samt när Euroflorist kom tillbaka till marknaden. Fonden har i övrigt gjort affärer när det har uppstått bra möjligheter och för att hantera likviditeten. Det förefaller finnas många företag som vill komma till marknaden för att skaffa finansiering och det talar för fortsatt hög aktivitet om det inte blir för mycket oro som gör marknaden mindre gynnsam.

Det har varit en relativt stabil utveckling för innehaven i portföljen och i de flesta fall har kupongerna medfört att det har blivit positiva bidrag. En vinnare var SSAB som utvecklades riktigt starkt efter att ha fått en uppgraderad rating till investment grade. Några som utvecklades svagare var efterställda obligationer från exempelvis SBAB, Länsförsäkringar och SBB där omvärlden påverkade i större utsträckning. Det är stor osäkerhet i omvärlden med politiska spänningar och en inflationsutveckling som kan medföra stramare penningpolitik. Det finns dock stöd från att den ekonomiska utvecklingen ser stark ut och företagen går bra. I den svenska företagsobligationsmarknaden är det god efterfrågan och bra utbud från många företag som vill emittera men det kan komma påverkan om det stökar mer i omvärlden.

 

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden I takt med den historiskt låga räntenivån har efterfrågan på nya räntefonder ökat. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 april 2024

IKC Månadsrapporter Mars

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Bred börsuppgång - övervikt aktier (...
Marknadsbrev
Nyheter
14 mars 2024

IKC Marknadsbrev Februari

Denna information är avsedd som marknadsföring Förvaltarkommentar Aktiemarknaderna steg i inledninge...
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/wp-content/plugins/gen-cookie-notice/inc/class-gen-cookie-notice-functions.php on line 97