Förvaltarkommentar

September 2023

Det är fortsatt god motståndskraft mot penningpolitiska åtstramningar i den amerikanska ekonomin där arbetsmarknaden är stark medan inflationen har dämpats. I Europa är den ekonomiska utvecklingen svagare men ändå med viss inflationsoro. Med paus i räntehöjningar eller signaler om att det kan ha varit sista höjningen förefaller räntetoppen ha nåtts eller vara nära för många centralbanker. Budskap om att räntesänkningar kommer att dröja har dock fått de längre räntorna att stiga vilket har medfört viss svaghet på aktiemarknader runt om i världen. I den svenska företagsobligationsmarknaden har efterfrågan varit stark och det har medfört en relativt god utveckling. Avkastningsfonden hade en bra månad med en uppgång på knappt 1,0% och har därmed stigit med nästan 5,4% hittills i år.

Aktiviteten är relativt hög i den svenska företagsobligationsmarknaden med många företag som kommer för att emittera obligationer. Andelen fastighetsobligationer som emitteras är betydligt lägre än historiskt även om det börjar öppna upp för fastighetsbolag. Det är dock dyrt och i många fall minskas skulden genom återköp av gamla obligationer. Avkastningsfonden deltog bland annat när fastighetsbolagen NP3 och Stendörren emitterade och återköpte gamla obligationer liksom när spelbolaget Stillfront gjorde likadant. Fonden var också med när DNB emitterade efterställda obligationer i svenska kronor. Annars har fonden gjort affärer när det har uppstått möjligheter och för att hantera likviditet. Förhoppningsvis kan marknaden fortsätta förbättras för företagen.

Utvecklingen i portföljen var relativt stabil med positiva bidrag från de flesta innehaven. Undantag var bland annat Arenakoncernen där ett uppköp avbröts samt Yrkesakademin som också har verksamhet kopplat till arbetsförmedlingen och ett dotterbolag i rekonstruktion. Heimstaden fortsatte att pressas av att det skrivs en del negativt. Annars var det generellt en positiv utveckling för fastighetsobligationer när exempelvis Balder, Bonnier Fastigheter och Fastpartner efterfrågades i marknaden medan Corem fortsätter lösa in obligationer utan att emittera nytt. De nedtryckta obligationerna från SBB rekylerade upp efter nyheter om att de förbättrar likviditeten genom en affär. Osäkerheten i omvärlden finns kvar även om ekonomierna visar motståndskraft och räntehöjningarna kan närma sig slutet. Relativt höga riskpremier och en räntenivå som har kommit upp ger höga avkastningsnivåer i marknaden.

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...
Nyheter
02 maj 2024

IKC Avkastningsfond får utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards

När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2024 års upplaga finns IKC Avkastnin...