Förvaltarkommentar

Augusti 2023

Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas starkt vilket minskar farhågorna för en global recession även om återhämtningen i Kina är en besvikelse och den europeiska industrin går svagt. Centralbankerna har påpekat att de bedömer att de behöver hålla en stram penningpolitik relativt länge vilket gör att räntesänkningar ligger längre fram i tiden och det har medfört stigande räntor. Högre räntor gav viss svaghet på aktiemarknaderna även om det inte är någon stress och de vinster som rapporterats har varit bra. I den svenska företagsobligationsmarknaden finns det en god efterfrågan och bra stabilitet med undantag för fortsatt oro kring en del fastighetsbolag. Strategifonden hade en svag månad med en nedgång på knappt 0,6% och har därmed stigit med cirka 3,0% hittills i år.

Utvecklingen i obligationsportföljen var relativt lugn och bred med positiva bidrag från flertalet innehav. Undantag var bland annat Wästbygg som vinstvarnade och Fastator som behöver lösa sin refinansiering. Nischbanker som exempelvis Nordax hade en bra utveckling och även Storskogens obligationer fortsatte att gå bra. De flesta aktieinnehaven gick ner under månaden med svag utveckling för bland annat Avanza, Elekta och Intrum. Ett undantag var Ambea som steg efter sin rapport. Det finns fortsatt osäkerhet i omvärlden även om det är minskad oro för recession och centralbankerna börjar bli klara med räntehöjningar. De högre räntorna skapar viss oro kring exempelvis fastighetsbolag som har mycket lån. Det gör att det finns en del relativt höga riskpremier som tillsammans med räntorna ger höga avkastningsnivåer i marknaden.

Läs hela rapporten >>

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...
Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...