I inledningen av oktober steg aktiemarknaderna på förhoppningar om mjukare tongångar från den amerikanska centralbanken. Starkare än förväntad statistik för den amerikanska arbetsmarknaden sänkte emellertid förhoppningarna och bidrog till att aktiemarknaderna, i synnerhet halvledarbolag föll tillbaka. Under andra halvan av månaden steg aktiemarknaderna i samband med att rapportperioden för det tredje kvartalet inleddes. Starkare än förväntade bolagsrapporter från bland annat Bank of America, Goldman Sachs och Apple lyfte sentimentet i slutet av månaden.....

Läs mer...

 

 

IKC Marknadsbrev är ett elektroniskt placeringsbrev som vi skickar ut 10 ggr/år. Våra förvaltare ger sina synpunkter på placeringarna i fonderna samt ger en inblick i de senaste marknadsrörelserna. Vi berättar även om nya produkter och var du kan träffa oss på kommande events.

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 september 2023

IKC Marknadsbrev Augusti

Sommaren präglades av en positiv börsutveckling under juli. Tecken på fallande inflation i den amerika...
Månadsrapporter
Nyheter
11 september 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 08/23

Förvaltarkommentar Augusti 2023 Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas starkt vilket mi...