I inledningen av oktober steg aktiemarknaderna på förhoppningar om mjukare tongångar från den amerikanska centralbanken. Starkare än förväntad statistik för den amerikanska arbetsmarknaden sänkte emellertid förhoppningarna och bidrog till att aktiemarknaderna, i synnerhet halvledarbolag föll tillbaka. Under andra halvan av månaden steg aktiemarknaderna i samband med att rapportperioden för det tredje kvartalet inleddes. Starkare än förväntade bolagsrapporter från bland annat Bank of America, Goldman Sachs och Apple lyfte sentimentet i slutet av månaden.....

Läs mer...

 

 

IKC Marknadsbrev är ett elektroniskt placeringsbrev som vi skickar ut 10 ggr/år. Våra förvaltare ger sina synpunkter på placeringarna i fonderna samt ger en inblick i de senaste marknadsrörelserna. Vi berättar även om nya produkter och var du kan träffa oss på kommande events.

Relaterade nyheter

Månadsrapporter
Nyheter
11 november 2022

Månadsrapport IKC Strategifond 10/22

Det har varit relativt stabilt på den svenska företagsobligationsmarknaden som inte hängde med i somma...
Månadsrapporter
Nyheter
11 november 2022

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 10/22

Sommarrallyt på börserna kom av sig när marknaden såg ökad risk för räntehöjningar samtidigt som det b...