Förvaltarkommentar

Juli 2022

Världsekonomin fortsätter att mattas av när penningpolitiken stramas åt för att motverka den höga inflationen och den amerikanska ekonomin visade negativ tillväxt senaste kvartalet. Geopolitiskt fortsätter kriget i Ukraina med många hemska nyheter och spänningarna verkar öka mellan USA och Kina kring Taiwan. Många företag har presenterat rapporter och de har generellt varit mer positiva än vad som förväntades. Det har medfört viss optimism och en kraftfull återhämtning imarknaderna från de pressade nivåerna innan sommaren. Den svenska företagsobligationsmarknaden har då åtminstone kunnat stabiliseras även om det har varit ganska stilla. Avkastningsfonden hade en stabil månad och kunde börja återhämta sig med en uppgång på drygt 0,1% och nedgången är därefter knappt 3,5% hittills i år.

Sommarperioden har varit lugn med väldigt liten aktivitet i marknaden. Det kan ge bättre stabilitet efter tidigare stökighet och en möjlighet att det blir bättre förutsättningar för högre aktivitet när hösten kommer. Avkastningsfonden har inte haft några emissioner att delta i och det har inte funnits särskilt många affärsmöjligheter i den lugna marknaden även om vissa affärer har gjorts för att hantera likviditet. Den avvaktande sommarstiltjen håller troligen i sig ytterligare en tid innan det kommer företag till marknaden för att testa om den har blivit bättre som finansieringskälla än den var före sommaren.

Det har varit lugnt i portföljen med relativt små bidrag från de flesta innehaven. Fastighetsbolagens obligationer, och särskilt de efterställda, har varit fortsatt svaga och generellt bidragit negativt. Positiva bidrag kom från bland annat Millicom som levererade en stark rapport. Annars var det kuponger snarare än kursutveckling som bidrog till avkastningen. Det finns förutsättningar för en återhämtning framöver om den starka utvecklingen i omvärlden ger en positiv påverkan samtidigt som en låg emissionsaktivitet kan ha skapat ökad likviditet hos investerare. Osäkerheten är dock stor kring inflation och konjunktur vilket också visar sig i att avkastningskravet på företagsobligationer är uppdrivet.

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden I takt med den historiskt låga räntenivån har efterfrågan på nya räntefonder ökat. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...
Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...