Förvaltarkommentar

Februari 2023

Oväntat stark motståndskraft i ekonomierna och fortsatt höga inflationssiffror har gjort att centralbankerna har skärpt tonläget igen och förväntningar på räntehöjningar har därmed kommit upp med stigande räntor som följd. Aktiemarknaderna har stått emot de stigande räntorna relativt väl och tagit fasta på att stark ekonomisk statistik pekar på att en djup recession kan undvikas. Rapportperioden bjöd sammantaget på blandade resultat från företagen med olika reaktioner. Den svenska företagsobligationsmarknaden har börjat komma in i en mer positiv trend med en stabil utveckling. Strategifonden hade en hygglig månad med en uppgång på drygt 0,2% och har därmed stigit med nästan 2,8% i en stark inledning på året.

 

En stabil marknad med höga avkastningsnivåer medförde att de flesta obligationsinnehaven i portföljen bidrog positivt till avkastningen under månaden. Ett undantag var Yrkesakademin som har fortsatta problem med arbetsförmedlingens uppdrag. Moment Group började däremot återhämta sig efter en fin rapport och även Storskogen kom med en relativt bra rapport som medförde att obligationerna fortsatte att utvecklas väldigt starkt. Det var också generellt en fortsatt återhämtning från pressade nivåer för fastighetsobligationer. Aktieinnehaven hade en blandad utveckling med exempelvis stark utveckling för Avanza medan Electrolux gick svagt. Sammantaget gav de negativt bidrag till portföljen. Avkastningsnivåerna i marknaden är höga även om de börjar komma ner med sjunkande riskpremier vilket motverkas av att räntenivån fortsätter uppåt. Det finns många orosmoln med krig och inflation men en hög avkastningsnivå ger förutsättningar för god utveckling.

Läs hela rapporten >>

 

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...
Nyheter
02 maj 2024

IKC Avkastningsfond får utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards

När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2024 års upplaga finns IKC Avkastnin...