Förvaltarkommentar

December 2023

Sjunkande inflation och ändrade prognoser gör det tydligare att centralbankerna är klara med räntehöjningar och att det sker en förändring till att bli sänkningar framöver. Det har varit god motståndskraft och konjunkturen, särskilt i USA, håller uppe väldigt bra vilket ger ökade förväntningar på ett scenario där inflationen kommer ner så att räntorna kan sänkas utan att det behöver bli en särskilt svag ekonomi. För marknaderna är det väldigt positivt och den starka utvecklingen fortsatte ända till slutet av året med stora börsuppgångar. Det har även påverkat den svenska företagsobligationsmarknaden även om den utvecklades lugnare och mer stabilt. Strategifonden avslutade året med en stark månad där fonden steg med nästan 2,0% och det blev därmed ett ganska bra år med en uppgång på över 6,2%

Utvecklingen var generellt bra i portföljen med positiva bidrag från flertalet obligationsinnehav. De som utvecklades svagare var några konsumtionsrelaterade som exempelvis Desenio och Distit samt en del små fastighetsbolag som har eller riskerar att få finansieringsproblem. Annars utvecklades fastighetsbolag, bland andra Balder och Corem, bra i spåren av sjunkande räntor medan SIBS gynnades av en överenskommelse om att förlänga obligationen. Aktieinnehaven gick starkt under månaden med stora uppgångar för bland annat Ambea och Diös. Undantag med kursnedgång var exempelvis Essity som gick mot trenden. Det finns mycket geopolitisk oro runt om i världen även om marknaden främst fokuserar på ränteutveckling och konjunktur för närvarande. Avkastningsnivån i företagsobligationer är fortsatt relativt hög med dagens räntenivå och en del höga riskpremier.

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...
Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...