Förvaltarkommentar

Oktober 2021

Återhämtningen fortsätter att hållas tillbaka av faktorer som komponentbrist och energipriser vilket ger en svagare eller förskjuten konjunkturutveckling. Många företag har kommit med rapporter som är relativt starka men pekar på de problem som finns i leveranskedjor. På räntemarknaderna är man inställd på en stramare penningpolitik i USA och viss oro för att inflationen ska bita sig fast har drivit upp räntorna något. Rekylen i marknaderna runt om i världen verkar annars vara över och den uppåtgående trenden för börskurserna ser ut att vara tillbaka. Den svenska företagsobligationsmarknaden har varit stabil och en stor andel obligationer med rörlig ränta gör att påverkan från stigande räntor blir mindre. Strategifonden gick upp med över 1,0% under månaden och har stigit med nästan 11,0% hittills i år.

Det har varit en blandad utveckling för obligationsinnehaven i portföljen under månaden. Heimstadens obligationer pressades ytterligare när de emitterade stor volym för att finansiera köpet av fastigheter från Akelius och Desenio tappade återigen på en svag rapport. Nordax obligationer påverkades positivt av att de emitterade nya obligationer efter förvärvet av Bank Norwegian medan Lakers har gått starkt efter att de köptes av Vestum. Aktieinnehaven har mestadels utvecklats positivt. 

Några undantag var Telia och Midsona som backade i samband med sina rapporter. På den positiva sidan steg Svolder kraftigt när börsen återhämtade sig. Det var också starka reaktioner på rapporterna från Duni och ICA. Förutsättningarna är fortsatt goda med lugnare omvärld och gott om likviditet i den svenska företagsobligationsmarknaden även om det finns risk för förnyad oro.

 

Läs hela rapporten >>

 

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...
Nyheter
02 maj 2024

IKC Avkastningsfond får utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards

När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2024 års upplaga finns IKC Avkastnin...