I inledningen av december föll aktiemarknaderna i samband med starkare än förväntad statistik för den amerikanska tjänstesektorn när investerare oroade sig för ytterligare räntehöjningar från den amerikanska centralbanken. Aktiemarknaderna steg kort därefter när inflationsdata för den amerikanska ekonomin kom in under förväntan. I mitten av månaden höjde FED planenligt styrräntan 0,5 procent men kommunicerade samtidigt en högre än förväntad ränteprognos vilket sänkte humöret bland investerare. Aktiemarknaderna föll ytterligare i samband med att den europeiska centralbanken höjde styrräntan 0,5 procent och annonserade att räntan behöver höjas väsentligt mer framöver. I slutet av månaden utvecklades aktiemarknaderna oregelbundet när förhoppningar kring Kinas slopade Covidrestriktioner blandades med oro över en svagare konjunkturutveckling...

Läs mer...

 

 

IKC Marknadsbrev är ett elektroniskt placeringsbrev som vi skickar ut 10 ggr/år. Våra förvaltare ger sina synpunkter på placeringarna i fonderna samt ger en inblick i de senaste marknadsrörelserna. Vi berättar även om nya produkter och var du kan träffa oss på kommande events.

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 maj 2023

IKC Marknadsbrev April

I inledningen av april föll aktiemarknaderna på konjunkturoro i samband med svagare än förväntad data...
Månadsrapporter
Nyheter
11 maj 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 04/23

Förvaltarkommentar April 2023 Centralbankerna fortsätter att höja räntorna men en minskad inflatio...