I inledningen av december föll aktiemarknaderna i samband med starkare än förväntad statistik för den amerikanska tjänstesektorn när investerare oroade sig för ytterligare räntehöjningar från den amerikanska centralbanken. Aktiemarknaderna steg kort därefter när inflationsdata för den amerikanska ekonomin kom in under förväntan. I mitten av månaden höjde FED planenligt styrräntan 0,5 procent men kommunicerade samtidigt en högre än förväntad ränteprognos vilket sänkte humöret bland investerare. Aktiemarknaderna föll ytterligare i samband med att den europeiska centralbanken höjde styrräntan 0,5 procent och annonserade att räntan behöver höjas väsentligt mer framöver. I slutet av månaden utvecklades aktiemarknaderna oregelbundet när förhoppningar kring Kinas slopade Covidrestriktioner blandades med oro över en svagare konjunkturutveckling...

Läs mer...

 

 

IKC Marknadsbrev är ett elektroniskt placeringsbrev som vi skickar ut 10 ggr/år. Våra förvaltare ger sina synpunkter på placeringarna i fonderna samt ger en inblick i de senaste marknadsrörelserna. Vi berättar även om nya produkter och var du kan träffa oss på kommande events.

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...
Nyheter
02 maj 2024

IKC Avkastningsfond får utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards

När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2024 års upplaga finns IKC Avkastnin...