Förvaltarkommentar

Maj 2023

Motståndskraften i ekonomierna runt om i världen har hittills varit god och det ses nu lägre risk för en allvarlig recession. Centralbankerna fortsätter att strama åt men med tecken på att inflationen avtar förväntas de snart vara klara med räntehöjningar. Det ger en positiv påverkan på marknaderna som var stabila och inte påverkades särskilt mycket av uppmärksamheten kring skuldtaket i USA, men det är tudelat med relativt få bolag som utvecklas starkt. Även om den svenska företagsobligationsmarknaden påverkas positivt av stabilitet i omvärlden har det inte kunnat motverka den oro som finns kring fastighetsbolag. Strategifonden utvecklades svagt under månaden med en nedgång på nästan 2,3% men har ändå stigit med drygt 1,8% hittills i år.

Utvecklingen för obligationsinnehaven var splittrad under månaden med underliggande positiv påverkan från stabilitet i omvärlden och oro för fastighetsrelaterade innehav som gav svaghet. Störst oro var det kring sådant som är relaterat till SBB med spridning till andra fastighetsbolag som exempelvis Heimstaden. Obligationen från SEM tappade på förändrade villkor medan några pressade obligationer som Desenio och YA rekylerade upp på rapporter. Aktieinnehaven utvecklades mestadels svagt med nedgångar för exempelvis Arise, Intrum och Coor medan AstraZeneca steg något. Det finns en del osäkerhet kring utvecklingen i omvärlden och särskilt kring utvecklingen för fastighetsbolagen vilket speglar sig i relativt höga riskpremier som medför att det är höga avkastningsnivåer i marknaden.

Läs hela rapporten >>

 

IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna och måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent. Fonden är ett utmärkt val för dig som vill ha en övervägande del räntepapper men ändå tror på aktiemarknaden och som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.

Läs mer om IKC Strategifond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 april 2024

IKC Månadsrapporter Mars

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Bred börsuppgång - övervikt aktier (...
Marknadsbrev
Nyheter
14 mars 2024

IKC Marknadsbrev Februari

Denna information är avsedd som marknadsföring Förvaltarkommentar Aktiemarknaderna steg i inledninge...
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/wp-content/plugins/gen-cookie-notice/inc/class-gen-cookie-notice-functions.php on line 97