Förvaltarkommentar

Augusti 2023

Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas starkt vilket minskar farhågorna för en global recession även om återhämtningen i Kina är en besvikelse och den europeiska industrin går svagt. Centralbankerna har påpekat att de bedömer att de behöver hålla en stram penningpolitik relativt länge vilket gör att räntesänkningar ligger längre fram i tiden och det har medfört stigande räntor. Högre räntor gav viss svaghet på aktiemarknaderna även om det inte är någon stress och de vinster som rapporterats har varit bra. I den svenska företagsobligationsmarknaden finns det en god efterfrågan och bra stabilitet med undantag för fortsatt oro kring en del fastighetsbolag. Avkastningsfonden hade en stabil månad med en uppgång på knappt 0,3% och har därmed stigit med över 4,3% hittills i år.

Aktiviteten i marknaden har tagit fart med relativt många företag som emitterar obligationer och en god efterfrågan på de obligationer som emitteras. Fastighetsbolagen har dock inte kommit till marknaden i någon större omfattning än eftersom det blir för dyrt. Avkastningsfonden deltog när Landsbankinn emitterade i svenska kronor och när Sdiptech kom till obligationsmarknaden. Fonden var också med i en emission från Länsförsäkringar Bank. Annars har fonden gjort affärer när det har uppstått möjligheter och för att hantera likviditet. Förhoppningsvis fortsätter marknaden att öppna upp för allt fler företag framöver.

Utvecklingen i portföljen var relativt lugn och bred med positiva bidrag från flertalet innehav. Undantag var bland annat Wästbygg som vinstvarnade, Fastator som behöver lösa sin refinansiering och Kährs som skiftade ut kapital till sin ägare. Heimstaden utvecklades fortsatt svagt även om det kom en vändning när de genomförde ett återköpserbjudande. Starkare fastighetsbolag som Castellum och Platzer hade en bra utveckling liksom nischbanker som Nordax och Resurs. Även Storskogens obligationer fortsatte att gå bra. Det finns fortsatt osäkerhet i omvärlden även om det är minskad oro för recession och centralbankerna börjar bli klara med räntehöjningar. De högre räntorna skapar viss oro kring exempelvis fastighetsbolag som har mycket lån. Det gör att det finns en del relativt höga riskpremier som tillsammans med räntorna ger höga avkastningsnivåer i marknaden.

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...
Nyheter
02 maj 2024

IKC Avkastningsfond får utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards

När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2024 års upplaga finns IKC Avkastnin...