Även under en turbulent tid med inflationsskräck, räntehöjningar och den fortsatt pågående ryska invasionen av Ukraina har Placera presenterat sina utvalda fonder för april. 

IKC Avkastningsfond behåller fortsättningsvis sin plats under både mars och april och är dessutom den fond som klarat sig bäst i år av de 12 utvalda fonderna på listan. Det är också den enda fonden som kvalar in i kategorin lågriskfonder.

Avkastningsfonden, som är förvaltad av Lars Bredenberg, har fokus på den svenska företagsobligationsmarknaden. Fonden har en bred portfölj bestående av ett flertal emittenter i olika branscher med syfte att hålla nere risknivån, och skapa en god riskjusterad avkastning. Avkastningen den senaste femårsperioden per 2022-03-31 uppgår till 16,57%. Du kan läsa mer om fonden här.

RISKINFORMATION

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...
Nyheter
02 maj 2024

IKC Avkastningsfond får utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards

När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2024 års upplaga finns IKC Avkastnin...