Även under en turbulent tid med inflationsskräck, räntehöjningar och den fortsatt pågående ryska invasionen av Ukraina har Placera presenterat sina utvalda fonder för april. 

IKC Avkastningsfond behåller fortsättningsvis sin plats under både mars och april och är dessutom den fond som klarat sig bäst i år av de 12 utvalda fonderna på listan. Det är också den enda fonden som kvalar in i kategorin lågriskfonder.

Avkastningsfonden, som är förvaltad av Lars Bredenberg, har fokus på den svenska företagsobligationsmarknaden. Fonden har en bred portfölj bestående av ett flertal emittenter i olika branscher med syfte att hålla nere risknivån, och skapa en god riskjusterad avkastning. Avkastningen den senaste femårsperioden per 2022-03-31 uppgår till 16,57%. Du kan läsa mer om fonden här.

RISKINFORMATION

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 maj 2023

IKC Marknadsbrev April

I inledningen av april föll aktiemarknaderna på konjunkturoro i samband med svagare än förväntad data...
Månadsrapporter
Nyheter
11 maj 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 04/23

Förvaltarkommentar April 2023 Centralbankerna fortsätter att höja räntorna men en minskad inflatio...