Förvaltarkommentar

Juli 2023

Det förefaller vara fortsatt god motståndskraft i ekonomierna och farhågorna för en kommande recession har minskat. Centralbankerna stramade åt ytterligare men tonläget har blivit mjukare i takt med att inflationen sjunker. De längre räntorna steg något men står och väger mellan att drivas upp av bättre konjunkturutsikter eller komma ner med mjukare centralbanker om ekonomierna bromsar in. Rapporterna som har kommit från företagen har generellt varit relativt starka men med mer försiktiga uttalanden om framtiden än tidigare och i många fall har det blivit stora aktiekursrörelser. I den svenska företagsobligationsmarknaden har det varit väldigt lugnt med undantag för några skriverier kring fastighetsbolag som skapade rörelser. Avkastningsfonden hade en stark sommarmånad med en uppgång på nästan 1,1 % och har därmed stigit med över 4,0 % hittills i år.

Aktiviteten i marknaden var som vanligt väldigt låg under sommaren när många har semester och det kom inga emissioner att delta i för Avkastningsfonden. Fonden gjorde däremot några affärer för att hantera likviditet. Få emissioner kombinerat med flöden via kuponger och en del förfall talar för att det kan finnas en god efterfrågan när aktiviteten tar fart igen. Förhoppningsvis medför det att marknaden öppnar upp som finansieringskälla för fler företag under hösten och att det blir villkor som är rimliga för företagen.

Det var en ganska lugn och bred utveckling i portföljen med positiva bidrag från flertalet innehav. Undantag var exempelvis Cabonline som presenterade en plan på omstrukturering av skuld och ägande samt Fastpartner som fortsatte pressas av negativa ratingförändringar. Positiva nyheter var bland annat att Fingerprint tar in kapital för att förtidsinlösa sin obligation, att ALM och Corem avyttrar aktier i det gemensamma dotterbolaget Klövern till NREP som blir ny huvudägare samt att Studentbostäder annonserade både en försäljning av fastigheter i Köpenhamn och planer på nyemission. Även om centralbankerna börjar bli klara med räntehöjningar och synen på världsekonomin har blivit mer positiv så är det fortsatt stor osäkerhet i omvärlden och det finns en oro kring fastighetsbolagen. Det medför relativt höga riskpremier som tillsammans med de högre räntorna ger höga avkastningsnivåer i marknaden. 

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...
Nyheter
02 maj 2024

IKC Avkastningsfond får utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards

När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2024 års upplaga finns IKC Avkastnin...