Förvaltarkommentar

Februari 2023

Oväntat stark motståndskraft i ekonomierna och fortsatt höga inflationssiffror har gjort att centralbankerna har skärpt tonläget igen och förväntningar på räntehöjningar har därmed kommit upp med stigande räntor som följd. Aktiemarknaderna har stått emot de stigande räntorna relativt väl och tagit fasta på att stark ekonomisk statistik pekar på att en djup recession kan undvikas. Rapportperioden bjöd sammantaget på blandade resultat från företagen med olika reaktioner. Den svenska företagsobligationsmarknaden har börjat komma in i en mer positiv trend med en stabil utveckling. Avkastningsfonden hade ytterligare en fin månad med en uppgång på nära 1,5% och har därmed stigit med nästan 3,1% i en stark inledning på året.

Ett bättre marknadsklimat har öppnat för en hög aktivitet med relativt många emissioner från olika typer av företag även om flertalet fastighetsbolag fortsätter att avvakta. Likviditeten i marknaden förefaller vara god och de emissioner som kommer är efterfrågade. Avkastningsfonden deltag bland annat när Zeta Display refinansierade sin gamla obligation med en ny, när Nordnet emitterade en efterställd obligation och när Volvo Car emitterade en grön obligation. Fonden gjorde även en del affärer när det uppstod bra möjligheter och för att hantera likviditet. Förhoppningsvis fortsätter den positiva trenden så att allt fler företag kan få möjlighet att komma till marknaden och emittera på rimliga villkor framöver.

En stabil marknad med höga avkastningsnivåer medförde att de flesta innehaven i portföljen bidrog positivt till avkastningen under månaden. Ett undantag var Yrkesakademin som har fortsatta problem med arbetsförmedlingens uppdrag. Moment Group började däremot återhämta sig efter en fin rapport och även Storskogen kom med en relativt bra rapport som medförde att obligationerna fortsatte att utvecklas väldigt starkt. Det var också generellt en fortsatt återhämtning från pressade nivåer för fastighetsobligationer. Avkastningsnivåerna i marknaden är höga även om de börjar komma ner med sjunkande riskpremier vilket motverkas av att räntenivån fortsätter uppåt. Det finns många orosmoln med krig och inflation men en hög avkastningsnivå ger förutsättningar för god utveckling.

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden I takt med den historiskt låga räntenivån har efterfrågan på nya räntefonder ökat. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 juli 2024

IKC Månadsrapporter Juni

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Inflationslättnad gav nya rekordnivå...
Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...