IKC får tre utmärkelser av Refinitiv Lipper Fund Awards

När vinnarna i 2023 års upplaga av Refinitiv Lipper Fund Awards presenterades stod det klart att IKC Avkastningsfond och IKC Fastighetsfond får emotta de ärofyllda utmärkelserna. Det är femte året för IKC Avkastningsfond och första året för IKC Fastighetsfond.

”IKC Fastighetsfond A, Best Equity Sector Real Est Europe Fund Over 5 Years”
“IKC Avkastningsfond A, Best Bond SEK Fund Over 3 Years”
“IKC Avkastningsfond A, Best Bond SEK Fund Over 5 Years”

Refinitiv Lipper Fund Awards har sedan lång tid tillbaka delats ut till fonder runt om i världen som över tid uppvisat bra riskjusterad avkastning i jämförelse med andra fonder i sin kategori. Utmärkelserna bygger på Refinitiv Lippers metodik som gör en oberoende bedömning av fondernas utveckling över tid.

- Det är mycket glädjande att ännu en gång bli belönad med utmärkelser från en av världens ledande fondutvärderare som ett kvitto på att förvaltningen levererar bra riskjusterad avkastning trots att vi har gått igenom ett svårnavigerat år som 2022, säger Lars Bredenberg, förvaltare IKC Avkastningsfond.

- Det är väldigt hedrande att IKC Fastighetsfond har blivit uppmärksammad med priset som bästa europeiska fastighetsfond över en 5-års period av Refinitiv Lipper Fund Awards. Denna prestigefyllda utmärkelse är en bekräftelse av att metodiskt långsiktigt arbete i förvaltningen kan skapa god riskjusterad avkastning över tid. 2022 har varit ett utmanande år på många sätt med bl.a. hög inflation och stigande räntor, vilka är faktorer som har påverkat fastighetsbolagen i stor utsträckning under året. Med aktiv förvaltning ser vi goda förutsättningar att navigera och hitta nya investeringsmöjligheter i denna stökiga omvärldsmiljö, säger Niklas Hultqvist, förvaltare IKC Fastighetsfond.

Relaterade länkar:

Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics Certificate
Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics Certificate
Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics Certificate

IKC Avkastningsfond A
IKC Fastighetsfond A

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns här på vår hemsida www.ikc.se.

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
13 maj 2024

IKC Månadsrapporter April

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Internationell ränteoro bidrog till...
Nyheter
02 maj 2024

IKC Avkastningsfond får utmärkelse av Refinitiv Lipper Fund Awards

När Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics presenterar resultatet i 2024 års upplaga finns IKC Avkastnin...