Förvaltarkommentar

Augusti 2021

Även om det har varit en del motgångar med spridning av nya virusvarianter, tecken på avmattning i Kina och vissa problem med komponentbrist är det en fortsatt stark återhämtning med hög tillväxt runt om i världen. Det kan också vara så att en del av återhämtningen skjuts framåt i tiden och därmed förlängs. På räntemarknaderna var det lite rörelser inför Fed mötet i Jackson Hole men budskapen lugnade marknaden och lämnade räntorna på låga nivåer. Det har generellt varit ett positivt marknadsklimat runt om i världen och i den svenska företagsobligationsmarknaden har utvecklingen varit stark när det kom i gång efter sommaren med en del att ta ikapp på den europeiska utvecklingen och gott om likviditet att placera. Avkastningsfonden levererade åter en stark månad med en uppgång på över 0,5% och har därmed stigit med nästan 4,8% hittills i år.

Aktiviteten i marknaden har börjat komma igång efter sommarstiltjen. Hittills mest i andra valutor än svenska kronor och från IG i svenska kronor, men det finns förväntningar på högt tempo och att det även sprids till mer högavkastande obligationer. Avkastningsfonden deltog när Genova, 24Storage och Holmström utökade befintliga obligationer samt när Storebrand emitterade en ny efterställd obligation. I övrigt har fonden gjort en del affärer när det har uppstått möjligheter och för att hantera likviditeten. Det kommer troligen att bli mer aktivitet framöver när det förväntas en våg av emissioner från företag som vill finansiera sig i den starka marknaden.

Det har varit en bred utveckling i portföljen med positiva bidrag från de flesta innehaven. Några undantag var Baseload, Patientsky och Stillfront som presenterade svagare resultat än väntat. Det kom oväntat bra rapporter från bolag som Cabonline, som gynnas av återöppning, och Leax, som gynnas av återhämtning. Även obligationerna i Genova, 24Storage och Holmström utvecklades starkt när de omvärderades i samband med emissioner. Utvecklingen i omvärlden förefaller vara fortsatt stabil med en stabil, stark trend i spåren av att ekonomierna återhämtar sig. I den svenska marknaden verkar det fortfarande finnas väldigt gott om likviditet som ska placeras även om det börjar komma emissioner. Det ger goda förutsättningar även om det finns risker att något stökar till omvärlden eller att balansen i marknaden förändras om det kommer väldigt många emissioner.

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden I takt med den historiskt låga räntenivån har efterfrågan på nya räntefonder ökat. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 april 2024

IKC Månadsrapporter Mars

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Bred börsuppgång - övervikt aktier (...
Marknadsbrev
Nyheter
14 mars 2024

IKC Marknadsbrev Februari

Denna information är avsedd som marknadsföring Förvaltarkommentar Aktiemarknaderna steg i inledninge...
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/wp-content/plugins/gen-cookie-notice/inc/class-gen-cookie-notice-functions.php on line 97