Förvaltarkommentar

November 2023

Ekonomiernas motståndskraft mot högre räntenivåer har medfört förväntningar om en mjuklandning när det nu blir tydligare att inflationen vänder nedåt. Centralbankerna signalerar att de sannolikt är färdiga med räntehöjningar även om de flaggar för att det kan dröja innan räntorna sänks. De långa marknadsräntorna har sjunkit snabbt som en följd av detta och det har varit en stark utveckling på de flesta marknaderna runt om i världen. Den svenska företagsobligationsmarknaden har påverkats i viss mån av den starka utvecklingen i omvärlden även om utvecklingen har varit lite avvaktande. Avkastningsfonden hade en bra månad med en uppgång på knappt 0,7% och har därmed stigit med cirka 6,1% hittills i år.

Det har varit fortsatt god aktivitet i marknaden med främst emissioner från de större och starkare bolagen. Även om det öppnar upp för allt fler är det ett tecken på att det är för dyrt för många mindre bolag som då söker andra finansieringslösningar. För de små bolag som kommer till marknaden handlar det ofta om att refinansiera hela eller delar av befintliga obligationer. Avkastningsfonden deltog bland annat när Genova, VEF och Logent emitterade nya längre obligationer för att förtidsinlösa obligationer som började bli korta. Fonden var också med när Swedavia emitterade efterställda obligationer. Det blir nu troligen ett lägre tempo i marknaden inför julhelgerna och förhoppningsvis kan marknaden sedan bli bättre för fler företag in i nästa år.

Utvecklingen var blandad i portföljen under månaden med bra bidrag från relativt höga kuponger. Det var fortsatt svag utveckling för bolag som har det tufft med några små fastighetsbolag, exempelvis Fastator och K2A, i nyhetsflödet medan bland annat Ehab och Moment Group tyngdes av att de behövde be om ändring av sina obligationsvillkor. Sjunkande räntor var annars positivt för fastighetsbolag som Nyfosa och Heimstaden och det var även positivt att Host Property löste sin obligation till överkurs samt att Hoist Finance fick bättre ratingutsikter. Den geopolitiska osäkerheten är stor i världen men marknaderna har för närvarande fokus på den positiva ränteutvecklingen och hur konjunkturen kommer att utvecklas framöver. Dagens räntenivå och relativt höga riskpremier medför att avkastningsnivån i företagsobligationer är relativt hög.

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 juli 2024

IKC Månadsrapporter Juni

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Inflationslättnad gav nya rekordnivå...
Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...