Aktiemarknaderna föll i inledningen av maj i samband med att både den amerikanska och europeiska centralbanken höjde styrräntan 0,25 procent. Därefter präglades aktiemarknaderna av en oregelbunden utveckling när oron kring de regionala amerikanska bankerna lättade medan osäkerheten kring det amerikanska skuldtaket ökade. Ökad riskaptit relaterat till artificiell intelligens, däribland bolaget Nvidias kvartalsrapport bidrog till att aktiemarknaderna, i synnerhet teknologisektorn, steg i slutet av månaden...

 

Läs mer...

 

 

IKC Marknadsbrev är ett elektroniskt placeringsbrev som vi skickar ut 10 ggr/år. Våra förvaltare ger sina synpunkter på placeringarna i fonderna samt ger en inblick i de senaste marknadsrörelserna. Vi berättar även om nya produkter och var du kan träffa oss på kommande events.

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 juli 2024

IKC Månadsrapporter Juni

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Inflationslättnad gav nya rekordnivå...
Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...