Aktiemarknaderna föll i inledningen av maj i samband med att både den amerikanska och europeiska centralbanken höjde styrräntan 0,25 procent. Därefter präglades aktiemarknaderna av en oregelbunden utveckling när oron kring de regionala amerikanska bankerna lättade medan osäkerheten kring det amerikanska skuldtaket ökade. Ökad riskaptit relaterat till artificiell intelligens, däribland bolaget Nvidias kvartalsrapport bidrog till att aktiemarknaderna, i synnerhet teknologisektorn, steg i slutet av månaden...

 

Läs mer...

 

 

IKC Marknadsbrev är ett elektroniskt placeringsbrev som vi skickar ut 10 ggr/år. Våra förvaltare ger sina synpunkter på placeringarna i fonderna samt ger en inblick i de senaste marknadsrörelserna. Vi berättar även om nya produkter och var du kan träffa oss på kommande events.

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
19 februari 2024

IKC Marknadsbrev Januari

Aktiemarknaderna föll i inledningen av året i kölvattnet av nedtonade förväntningar på snabba räntesän...
Månadsrapporter
Nyheter
14 februari 2024

Månadsrapport IKC Strategifond 01/24

Denna information är avsedd som marknadsföring Förvaltarkommentar Januari 2024 Det är en starkare u...