Aktiemarknaderna föll i inledningen av maj i samband med att både den amerikanska och europeiska centralbanken höjde styrräntan 0,25 procent. Därefter präglades aktiemarknaderna av en oregelbunden utveckling när oron kring de regionala amerikanska bankerna lättade medan osäkerheten kring det amerikanska skuldtaket ökade. Ökad riskaptit relaterat till artificiell intelligens, däribland bolaget Nvidias kvartalsrapport bidrog till att aktiemarknaderna, i synnerhet teknologisektorn, steg i slutet av månaden...

 

Läs mer...

 

 

IKC Marknadsbrev är ett elektroniskt placeringsbrev som vi skickar ut 10 ggr/år. Våra förvaltare ger sina synpunkter på placeringarna i fonderna samt ger en inblick i de senaste marknadsrörelserna. Vi berättar även om nya produkter och var du kan träffa oss på kommande events.

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
11 september 2023

IKC Marknadsbrev Augusti

Sommaren präglades av en positiv börsutveckling under juli. Tecken på fallande inflation i den amerika...
Månadsrapporter
Nyheter
11 september 2023

Månadsrapport IKC Strategifond 08/23

Förvaltarkommentar Augusti 2023 Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas starkt vilket mi...