Förvaltarkommentar

Mars 2022

Hemska nyheter fortsätter att strömma in från kriget i Ukraina och omvärlden har infört ytterligare sanktioner mot Ryssland. Europa importerar dock fortfarande rysk olja och gas vilket dämpar effekten även om sanktionerna med tiden påverkar världsekonomin. Marknaderna har skakat av sig den direkta krigsoron och fokuserar i större utsträckning på inflation, ränteutveckling och kommande rapportperiod. Det har varit en starkare utveckling på aktiemarknaderna runt om i världen medan räntemarknaderna delvis har påverkats av  stigande räntor. En stabilare omvärld har medfört att den svenska företagsobligationsmarknaden har börjat återhämta sig. Avkastningsfonden vände från en svag inledning av månaden till en uppgång på knappt 0,3% och har därmed backat med drygt 0,4% hittills i år.

Aktiviteten med emissioner har sakta börjat komma tillbaka efter att ha stannat av när Ryssland inledde invasionen. Avkastningsfonden deltog bland annat när K2A emitterade en grön obligation och när Klarna emitterade en efterställd obligation. Vidare medverkade fonden när Cabonline emitterade en ny obligation för att refinansiera den utestående. Fonden har också som en följd av stora flöden gjort ett flertal affärer för att hantera likviditeten och portföljen. Det förefaller finnas många företag som vill komma till marknaden och emittera obligationer om förhållandena fortsätter förbättras. Det talar för att det kan bli hög aktivitet framöver.

Det har varit en blandad utveckling för innehaven i portföljen när återhämtningen har varit olika kraftfull för olika obligationer. Det råder viss press på exempelvis Bonava och Kährssom har exponering mot Ryssland. Det var mycket positivt att Cabonline lyckades genomföra sin refinansiering medan Scandinavian Cosmetics blev uppköpta av Storskogen och Aker Horizons gynnas av sin inriktning mot förnybar energi. Det är fortsatt stor osäkerhet kring utvecklingen framöver. Världsekonomin verkade återhämta sig starkt efter pandemin men kommer nu påverkas av sanktionerna och att centralbankerna behöver höja räntor för att motverka hög inflation. Den svenska företagsobligationsmarknaden har en stor andel rörlig ränta vilket gör att det blir begränsad direkt påverkan av stigande räntor, men det kan få en indirekt effekt genom att det påverkar företagens utveckling.

 

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden I takt med den historiskt låga räntenivån har efterfrågan på nya räntefonder ökat. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 juli 2024

IKC Månadsrapporter Juni

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Inflationslättnad gav nya rekordnivå...
Marknadsbrev
Nyheter
11 juni 2024

IKC Månadsrapporter Maj

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Starkt börssentiment och nya toppniv...