Förvaltarkommentar

November 2022

Centralbankerna fortsätter strama åt i snabb takt för att komma till rätta med inflationen. Än så länge verkar den ekonomiska utvecklingen klara sig hyggligt men fördröjningseffekter gör att det förväntas försvagningar in i nästa år. Centralbankerna har också börjat signalera att det kan vara dags att sänka tempot i räntehöjningarna för att hinna utvärdera effekterna. Dessa signaler har medfört sjunkande räntor och aktiemarknaderna runt om i världen har haft en stark utveckling. Den svenska företagsobligationsmarknaden har dock ännu inte tagit intryck av den positiva omvärlden utan hölls fortsatt tillbaka av negativt sentiment. Avkastningsfonden var mer eller mindre stillastående under månaden med en uppgång på knappt 0,1% och fonden har backat med över 4,3% hittills i år.

Det blev en relativt hög emissionsaktivitet när balansen blev bättre mellan vad företagen är villiga att acceptera och de förväntningar som finns i marknaden. Hittills har det mest varit starka emittenter medan det har varit svårare för mindre bolag och fastighetsbolag att komma till marknaden. Efterfrågan på det som har kommit har dock varit god och det finns tendenser till viss öppning för vissa mindre bolag. Avkastningsfonden tecknade exempelvis när First Camp kom med en ny obligation till marknaden för att refinansiera och deltog även när Addvise gjorde en liten utökning av sin obligation. Det återstår att se om det hinns med så många fler emissioner innan året är slut eller om det får vänta till nästa år och då det förhoppningsvis är en marknad som kan ta emot fler företag på rimliga villkor.

Det har varit en blandad utveckling för innehaven i portföljen med viss positiv påverkan från en starkare omvärld med stigande aktiemarknader som hålls tillbaka av ett negativt sentiment kring svenska företagsobligationer. Det är fortsatt en del oro kring fastighetsbolagen som tynger och bland annat obligationer från M2 utvecklades svagt. Även Intrum utvecklades svagt efter ytterligare nedskrivning av skuldportföljen i Italien. På den positiva sidan gjorde Catena en aktieemission som stärker medan Aker Horizons och Verisure påverkades av omvärldens utveckling. Riskpremierna är väldigt höga och tillsammans med höjda räntor från Riksbanken ger det förutsättningar för en god återhämtning framöver även om det finns osäkerhet när fokus riktas om till konjunkturutvecklingen och företagens vinster.

Läs hela rapporten >>

IKC Avkastningsfond

Aktivt förvaltad räntefond för dig som vill ha en avkastning och ser en långsiktig potential i räntemarknaden I takt med den historiskt låga räntenivån har efterfrågan på nya räntefonder ökat. Räntefonden investerar aktivt och med god riskspridning framförallt i nordiska räntebärande instrument med fokus på svenska företagsobligationer i olika branscher.

Läs mer om IKC Avkastningsfond >>

 

Relaterade nyheter

Marknadsbrev
Nyheter
12 april 2024

IKC Månadsrapporter Mars

Denna information är avsedd som marknadsföring Sammanfattning Bred börsuppgång - övervikt aktier (...
Marknadsbrev
Nyheter
14 mars 2024

IKC Marknadsbrev Februari

Denna information är avsedd som marknadsföring Förvaltarkommentar Aktiemarknaderna steg i inledninge...
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/wp-content/plugins/gen-cookie-notice/inc/class-gen-cookie-notice-functions.php on line 97